Vårdbyggnader för en post-antibiotika värld

​Temadag den 21 september 2017
​Inför framtiden behöver vi veta hur vi ska utforma vårdbyggnader anpassade för en ”post-antibiotika” värld. Den överväldigande andelen av våra befintliga vårdbyggnader är utformade för en värld där vi har antibiotika som fungerar. Nu står vi på tröskeln till en tid där vi riskerar att så inte är fallet. Så har FN nyligen förklarat antibiotikaresistens som ett globalt hot mot mänskligheten. Sverige är mitt i en omfattande investeringsvåg i vårdbyggnader. Då måste vi tänka noga efter på vilket sätt framtidens vårdbyggnader kan bidra till att minska detta hot.

Chalmers tekniska högskola
Chalmersplatsen 1, Göteborg
Palmstedtsalen

Uppdaterat: Video från förmiddagen | eftermiddagen | paneldebatt


Program (pdf)

Slides/tal för nerladdning:
Nationell strategi mot antibiotikaresistens
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Antibiotikaresistens i Sverige och världen
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare Västerbottens läns landsting, Infektionsläkare.
Ordförande i Programråd Strama Folkhälsomyndigheten.

Byggenskap och vårdhygien
Rolf Lundholm, Senior konsult vårdhygien, Fd överläkare Vårdhygien Västerbottens läns landsting

Riskytor, utrustning och möbler inom räckhåll. Erfarenheter från ett utbrott - var fanns smittan?
Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare, Region Gävleborg

Biosafety design initiative UK
Philip Astley, Honorary Research Associate, University College London, UK

Hur den byggda miljön kan bidra till att motverka smittspridning
Charlotte Ruben, arkitekt och specialist vårdbyggnad, White arkitekter

Kan en vacker vårdmiljö bidra till att bekämpa infektioner?
Elizabeth Marcheschi, postdoc, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: on 22 sep 2021.