Cva i Stockholm

​Temadag om framtidens vårdbyggnader
​CVA har nu ordnat sitt första seminarium för kollegor och intresserade i huvudstaden. CVA representerades av Christine Hammarling som ledde dagen och Göran Lindahl som deltog och gjorde en presentation av CVA. Ett drygt 70-tal deltagare slöt upp och lyssnade till presentations på temat Framtidens vårdbyggnader. Bland presentationerna fanns bland annat; Anna Ingemansson från Regeringskansliet med en presentation om Hur ska sjukvården förändras och bli mer effektiv?; Roger Molin från SKL talade om Framtidens sjukvård; Marie Öberg från Helseplan talade om Vårdbyggnader för en förändrad framtid – Hur bygger vi rätt givet vårdens utmaningar och förvilla bygger vi framtidens sjukhus? Även studenter från Chalmers masterskurser presenterade förslag till kompletteringar med nya byggnader vid Ryhov i Jönköping. Via webben så följde 14 personer dagen. CVA genomför två seminarier ytterligare under 2017, den 2 juni på temat Hur skapas god vårdarkitektur och den 19 september med fokus på ljus/belysning.

Program

Christine Hammarling, Chalmers CVA. 

Välkomna – syfte med dagen >> 00:00 - 11:30 | (pdf)

 

Emma Kinch, Forum vårdbyggnad >> 11:30 - 17:30

 

Anna Ingmansson, Regeringskansliet. 

Hur ska sjukvården förändras och bli mer effektiv? >> 17:30 – 40:15 | (pdf)

 

Göran Henriks, Chief Executive of Learning, Region Jönköpings Län.

Morgondagens hälsa och vård – design för individ och invånare med integration i fokus >> 40:15 – 1:05:43 | (pdf)

 

Johannes Pedersen, NORD arkitekter.

Co-creating framtidens vårdbyggnader. >> 1:05:43 – 1:32:00 | (pdf)

 

Roger Molin, SKL och analytiker.

Framtidens sjukvård. >> 1:35:00 – 2:06:00

 

Stefan Anskär, Programansvarig Verksamhetsplanering. Framtidens US, Universitetssjukhuset i Linköping.

Planering om- och nybyggnation inom US Linköping. >> 2:06:00 – 2:35:00 | (pdf)

 

Marie Öberg, VD Helseplan.

Vårdbyggnader för en förändrad framtid  - Hur bygger vi rätt givet vårdens utmaningar och för vilka bygger vi framtidens sjukhus?  >> 3:31:00 – 3:55:41 | (pdf)

 

Johan Permert, Utvecklings- och innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Arkitektur, en grundläggande förutsättning för vårdens framtid, men mycket mer en fysisk byggnation. >> 3:55:41 – 4:30:00 | (pdf)

 

Ninja Westberg och Ena Sredanovic, Chalmers studenter.

Life Gateway Jönköping - A New Addition to Ryhov Hospital >> 4:49:40 – 5:04:30 | (pdf)

 

Emelie Joelsson, Xue Han och Zhao Wu, Chalmers studenter.

Life Gateway Jönköping - Future Healthcare for Ryhov 2025 >> 5:04:30 – 5:20:00 | (pdf)

 

Göran Lindahl, Chalmers CVA.

CVA Presentation >> 5:20:00 – 5:28:00 | (pdf)
Sidansvarig Publicerad: on 25 nov 2020.