Äldreboende och skola integrerat

​Helle Wijk inbjuden att tala om värden av integrerade boendeformer ur äldre personers perspektiv
Ett projekt pågår där grundskola och äldreboende kombineras i en och samma byggnad beläget i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg. Skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet. Projektet tog avspark med ett digitalt spadtag den 28 september där professor Helle Wijk från Vårdvetenskap och Hälsa, GU/ Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Chalmers var inbjuden att tala om värden av integrerade boendeformer ur äldre personers perspektiv och forskaren Malin Valsö, leg. Barnpsykolog om detsamma ur barnens perspektiv.

Läs mer på hemso.se

Publicerad: må 19 okt 2020.