​Ett atrium som används som dagrumpå en avdelning inom SiS ungdomsvård.
Foto R. Ulrich

​Ny rapport om lokaler för tvångsvård

​SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling
CVA har sedan 2015 ett samarbete med Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är den statliga myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Ett utvecklingsprojekt inom ramen för samarbetet har syftat till att öka medvetenheten och kunskapen om den fysiska vårdmiljöns betydelse för SiS verksamhet men också att ge stöd för att börja problematisera och arbeta mer aktivt med denna. Projektet som startade i början av 2016 har drivits av CVA med stöd från en projektgrupp på SiS och avrapporteras i forskningsrapporten nr 9 2017: SiS VÅRDMILJÖ – En guide för lokalutveckling.
 
För mer information om projektet kontakta gärna projektledare Göran Lindahl: goran.lindahl@chalmers.se eller projekthandläggare Sofia Park: sofia.park@chalmers.se

Nr 9 2017 SiS VÅRDMILJÖ - En guide för lokalutveckling

Sidansvarig Publicerad: må 06 nov 2017.