​Höstens kurser inom vårdens arkitektur

Nu är höstens kurser igång och i år går inte mindre än fyra kurser, med sammanlagt  80 studenter som arbetar med frågor kopplade till vårdens arkitektur. Gemensamt för alla kurser är att de till övervägande del görs digitalt i år.
I masterstudion Residential  healthcare - housing for seniors arbetar 36 arkitektstudenter med uppgiften Dementia village på en tomt i Kungsbacka. Kursen leds av Morgan Andersson.
I den andra masterstudion, Healthcare Architecture- future vison for healthcare, housing and work, tittar 30 studenter på hur primärvården centralt i Karlskrona kan gestaltas i en hälsocentral. Kursen leds av Cristiana Caira.
I den exjobbsförberedande kursen som löper under höstterminen börjar 11 arkitektstudenter att planera vårens exjobb inom hälsa och vård. Kursen leds av Johanna Eriksson.
Den nystartade Chalmersgemensamma masterkursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places som är en del av styrkeområdet Hälsa och teknik görs som ett samarbete mellan CVA, CHI och E2. 13 studenter från 9 olika grundprogram inom Chalmers utforskar i tre grupper problem och lösningar under rubrikerna ”The virtual hospital”, ”New solution for persons affected by cancer” och  ”Covid-19”. Kursen är en samarbete där Johanna Eriksson och Göran Lindahl representerar CVA.

Publicerad: må 05 okt 2020.