äldre i parkmiljö

​Hälsofrämjande utemiljö!

Double Degree Doktorandprojekt som sker i samverkan mellan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa/GU och Centrum för Vårdens arkitektur/Chalmers.
Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö som bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende - från kartläggningar till arbetsmetod för design och planering - är den vetenskapliga frågeställning som ska undersökas och testas i ett avhandlingsprojekt som precis ska lämna startgroparna. Forskningsstudien bedrivs inom ramen för ett Double Degree Doktorandprojekt som sker i samverkan mellan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa/GU och Centrum för Vårdens arkitektur/Chalmers. Projektet har sammanlagt erhållit 6 miljoner från Formas respektive Kampradstiftelsen och har en bred förankring med akademi, vård-, omsorgs- och rehabiliteringsverksamheter vid särskilda boenden samt företrädare för planering. Handledare blir Helle Wijk vid GU/CVA, tillsammans med Göran Lindahl CVA/ACE och Anna Bengtsson SLU som tillsammans utgör den akademiska plattformen. Göteborgsregionen (GR) är behovsägare och utgör en regional plattform i projektet.

Sidansvarig Publicerad: on 24 mar 2021.