Video från temadag om lokaler för framtidens psykiatri

På Chalmers 16 oktober 2018

Välkomna
Iréne Brodell och Åsa Norrby, PTS
Pål Ingdal, Sykehusbygg
Peter Fröst, CVA
Se video

Framtidens psykiatri och betydelsen av god vårdarkitektur
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL
Inspelad föredrag på temadag om lokaler för framtidens psykiatri.
Se video

Brukarnas perspektiv på psykiatrins lokaler
Elisabet Lundberg, repr. för brukar- och anhörigorganisationen NSPHiG.
Se video

Forskningsläget och några specifika insikter att lära av
Roger Ulrich, Gästprofessor Chalmers
Tyvärr saknas 15 minuter från början av föreläsningen på grund av tekniska problem under inspelningen.
Se video

Möjligheternas miljö - behöver säkerhet och design stå i motsatsförhållande?
Forskning och designpraktik om den fysiska miljöns betydelse i tvångsvård
Franz James, Forskare/Designer Göteborgs Universitet
Se video

Goda exempel på nya psykiatriska enheter från Skandinavien
Norge: OUS Mortensrud - Mattias Bager, Hille Melbye Arkitekter AS
Danmark: Esbjerg Psykiatri - Birgitte Gade Ernst, Arkitema Architects
Sverige: RPC Trelleborg - Kristina Lundberg, BSK Arkitekter AB och Anna Rolf, Link Arkitektur
Se video

Behovsstyrda administrativa arbetsplatser inom psykiatrin
Cathrine Persson, vårdenhetschef och Pernilla Jansson, utvecklingscontroller, Psykiatrins kvarter, Borås
Se video

Lokaler för psykiatri - kunskapsunderlag för planering
Presentation av PTS nya konceptprogram
Sofia Park och Lin Tan, arkitekter och forskningshandläggare CVA
Conceptprogram Lokaler för psykiatri
Conceptprogram Lokaler för psykiatri - Bilagor
Se video

Diskussion
Se videoSidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.