Video från temadag om lokaler för framtidens psykiatri

På Chalmers 16 oktober 2018

Välkomna

Iréne Brodell och Åsa Norrby, PTS
Pål Ingdal, Sykehusbygg
Peter Fröst, CVA

 

 

Framtidens psykiatri och betydelsen av god vårdarkitektur

Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL
Inspelad föredrag på temadag om lokaler för framtidens psykiatri.

 

 

Brukarnas perspektiv på psykiatrins lokaler

Elisabet Lundberg, repr. för brukar- och anhörigorganisationen NSPHiG.

Slides

 

 

Forskningsläget och några specifika insikter att lära av

Roger Ulrich, Gästprofessor Chalmers
Tyvärr saknas 15 minuter från början av föreläsningen på grund av tekniska problem under inspelningen.

Slides

 

 

Möjligheternas miljö - behöver säkerhet och design stå i motsatsförhållande?
Forskning och designpraktik om den fysiska miljöns betydelse i tvångsvård

Franz James, Forskare/Designer Göteborgs Universitet

 

 

Goda exempel på nya psykiatriska enheter från Skandinavien

Norge: OUS Mortensrud - Mattias Bager, Hille Melbye Arkitekter AS | Slides
Danmark: Esbjerg Psykiatri - Birgitte Gade Ernst, Arkitema Architects
Sverige: RPC Trelleborg - Kristina Lundberg, BSK Arkitekter AB och Anna Rolf, Link Arkitektur

 

 

Behovsstyrda administrativa arbetsplatser inom psykiatrin

Cathrine Persson, vårdenhetschef och Pernilla Jansson, utvecklingscontroller, Psykiatrins kvarter, Borås

Slides

 

 

Lokaler för psykiatri - kunskapsunderlag för planering
Presentation av PTS nya konceptprogram

Sofia Park och Lin Tan, arkitekter och forskningshandläggare CVA

Slides
Conceptprogram Lokaler för psykiatri
Conceptprogram Lokaler för psykiatri - Bilagor

 

 

Diskussion

 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 06 nov 2018.