en fyr

Evidens och vårdmiljöer

​Den 4 maj, 13.00-15.00 bjuder CVA in till ett webbinarium om Evidens och vårdmiljöer​
​​​Webbinariet genomförs mot bakgrund av dels en pågående diskussion om användning av begreppen evidens och evidensbaserad design, dels då CVA nu färdigställer rapporten Evidensbas för vårdens arkitektur 2020, en uppdatering av Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0 som kom 2012. Avsikten är att ha en diskussionen om hur synen på kunskap och forskning kan relateras till hur vi gestaltar vårdens miljöer. 
 
Programpunkter:
-Välkomna, agenda
-I korthet, något om CVA [bilder från CVAs programpunkter]
-Varför är evidensbegreppet viktigt att diskutera? Göran Lindahl, CVA
-Varför evidens är viktigt aspekt inom vårdforskningen, Helle Wijk, SA, CVA
-Info om rapporten EBD 2020 - lägesrapport, Johanna Eriksson, Ásgeir Sigurjónsson, CVA
-Vad är Evidens och hur ska vi se på det? Morten Sager, GU [bilder]
-Paus
-Panelsnack, samtliga presentatörer samt Annika Mangold, Liljewall arkitekter, Anders Medin, White
 
Webbinariet är kostnadsfritt.
Anmälningslänk finner ni här


Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.