Video från temadag

​Från temadag om dialog för (vård)arkitektur och samhällsbyggnad
Video

Förmiddag https://youtu.be/nBByv1CRFBs

Eftermiddag https://youtu.be/JSfN7J6EqbM

Diskussion https://youtu.be/Of5maO6QWKk

Slides

Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad
Peter Fröst + Johanna Eriksson, Sweco och Chalmers

Vad får man ut av en dialog?
Gunilla Kullinger, Kullinger i Uppsala AB

Evidens, intuition och dialog - Rågården rättpsykiatri
Stefan Lundin, White arkitekter och Chalmers

Dialoger för Hälsostaden Ängelholm
Elisabeth Andersson, Regionfastigheter Skåne

Dialog i forskning, från samtal till aktionsforskning
Göran Lindahl, Chalmers

Vem är det som bestämmer egentligen?

-erfarenheter av dialog och politik i Varbergs kommun
Jennie Fagerström, Varbergs kommun

Dialog, medskapande och beslut i komplexa samhällsbyggnadsfrågor
Martin Sande, Dialogues

Partnering och dialoger för skolor, något för vården?
Charlotta Andersson, Sweco

Dialog för hållbar utveckling

Ulf Ranhagen, Mistra Urban Futures, KTH och Sweco

Program


Sidansvarig Publicerad: on 01 nov 2017.