Video från temadag

​Från temadag om dialog för (vård)arkitektur och samhällsbyggnad
Video

Förmiddag https://youtu.be/nBByv1CRFBs

Eftermiddag https://youtu.be/JSfN7J6EqbM

Diskussion https://youtu.be/Of5maO6QWKk

Slides

Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad
Peter Fröst + Johanna Eriksson, Sweco och Chalmers

Vad får man ut av en dialog?
Gunilla Kullinger, Kullinger i Uppsala AB

Evidens, intuition och dialog - Rågården rättpsykiatri
Stefan Lundin, White arkitekter och Chalmers

Dialoger för Hälsostaden Ängelholm
Elisabeth Andersson, Regionfastigheter Skåne

Dialog i forskning, från samtal till aktionsforskning
Göran Lindahl, Chalmers

Vem är det som bestämmer egentligen?

-erfarenheter av dialog och politik i Varbergs kommun
Jennie Fagerström, Varbergs kommun

Dialog, medskapande och beslut i komplexa samhällsbyggnadsfrågor
Martin Sande, Dialogues

Partnering och dialoger för skolor, något för vården?
Charlotta Andersson, Sweco

Dialog för hållbar utveckling

Ulf Ranhagen, Mistra Urban Futures, KTH och Sweco

Program


Publicerad: on 01 nov 2017.