Dialog för (vård)arkitektur och samhällsbyggnad

​Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till temadag
Plats: Chalmers Samhällsbyggnadshuset, Sven Hultins gata 6, Göteborg.
Sal: SB-H1. Datum: 18/10 2017. Tid: 10-15.30. Temadagen är kostnadsfri.
Vi bjuder på enklare lunch och fika. Klicka på länken för att registrera dig.
Antal platser begränsade. Vid frågor kontakta cva.arch@chalmers.se

Program (pdf)

​Intresset för dialogmetoder inom arkitektur och samhällsbyggnad har ökat markant under senare år. Det gäller även inom planering och utformning av vård- och omsorgsbyggnader. När utmaningarna blir stora och designuppgifterna komplexa behöver vi mer dialog mellan berörda parter. Att planera och designa vårdbyggnader är komplext. Samverkan och dialog är en grundläggande del i skapandet av nya vårdmiljöer. En bristfällig och/eller dåligt förberedd dialog kan förbruka tid genom att inte tillföra värde till ett projekt. Med rätt genomförd dialog sparas både tid och pengar samt att en högre kvalitet blir resultatet.

Det finns många dialogmetoder som används i olika sammanhang och med olika syften. Det är därför viktigt att känna till olika dialogmetoder och diskutera vilka som passar var och när. Dialog handlar inte bara om att kalla till stora möten eller workshops. Vi behöver strukturerade, effektiva, beprövade och vetenskapligt underbyggda sätt att genomföra dialoger med tydliga målbilder. Dialogprocesser har också en stor potential för att ingå i och berika den övergripande planerings och designprocessen.

Temadagen kommer att innehålla konkreta erfarenheter från och reflektioner över olika genomförda dialogprocesser från vårdbyggandet men även från andra samhällssektorer – skolor, kontor och stadsplanering. Genom ett samarbete mellan Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers och Sweco Architects har en bok om dialogprocesser vuxit fram. Boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad” är just klar och kommer att presenteras på temadagen.

Välkomna!

Uppdaterad:
Se dokumentation från temadagen

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.