​Författarna (från vänster): Anna Gustafsson, Peter Fröst, Johanna Eriksson, Göran Lindahl

Ny bok: Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad

10 år och 100 designdialoger -erfarenheter och framtid
Den här boken handlar om designdrivna, dialogbaserade arbetssätt för arkitektur och samhällsbyggande. Med designdriven dialog menar vi dialoger där man använder designmetoder för att driva arbetet framåt. Design blir alltså både arbetssätt och mål i dialogprocessen. Dialoger innebär för oss att en grupp med olika perspektiv träffas för ett strukturerat utbyte av kunskap och idéer. De praktiska erfarenheterna i boken hämtas från ett exempel på designdriven dialogmetodik - Designdialoger. Tillsammans med mer teoretiska perspektiv bildar erfarenheterna en inspirationskälla för dig som vill förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger.

Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad är resultatet av ett samarbete mellan Chalmers och Sweco Architects.

Boken kan köpas genom Cremona, Chalmers bokhandel

Sidansvarig Publicerad: ti 17 okt 2017.