​Christer Hallgren berättar om byggkostnader i Sverige, Danmark och Tyskland.

Construction Costs of Hospitals

Jämförande byggkostnader sjukhus

​CVA genomförde ett seminarium om jämförande av byggkostnader för sjukhus - ”Construction Costs of Hospitals” - på Chalmers 1 juni kl 10-15. Stefan Wunderlich från Europeiska Investeringsbanken berättade om byggkostnader i EU. Från Sykehusbygg i Norge deltog Øyvind Ludvigsen som har tagit fram en rapport med jämförelse mellan Norge och Danmark. Och från Sverige/Region Skåne Crister Hallgren som berättade om byggkostnader i Sverige, Danmark och Tyskland. Diskussionen handlade mycket om att de stora olikheter som finns och att man inte ska jämföra äpplen och päron. Förenklingar skapar en falsk bild. Frågan är komplex och den måste belysas med kunskap och analyserade värden. Varje land har sina förutsättningar och det är viktigt att identifiera ett nationellt spann eller kluster av kostnader och analysera varför vissa projekt sticker ut. Seminariet genomfördes på engelska.

Dokumentation:
Øyvind Ludvigsen, Sykehusbygg
Benchmark Hospital Construction Costs in Norway and Denmark.
Summary of cost comparison project executed in spring 2016.


Sykehusbygg
Prosjektrapport FO-14:
Sammenligning av kostnader for sykehusbygging i Norge og Danmark


Christer Hallgren, Carola Joelsson, Regionfastigheter
Why Is It So Costly?
A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany


Stefan Wunderlich, European Investment Bank
European Investment Bank
Promoting European objectivesSidansvarig Publicerad: må 12 jun 2017.