Bild: Wikipedia - ​Mattias Richter

Studie om flerbostadshus på Älvstranden i Göteborg

​Ansvariga för studien är Morgan Andersson och Ola Nylander.
​Under 2017-2018 pågår en studie om flerbostadshus i tät stadsmiljö där vi valt att studera Älvstranden i Göteborg. Vi vill undersöka de enskilda bostädernas utformning och funktion och hur de används. Intervjuerna handlar om hur bostadslägenheterna används och hur den fungerar i förhållande till den boendes nuvarande och framtida behov. Syftet är utvärdera bostäderna utifrån hur man upplever möjligheterna att bo kvar hela livet, även om behov av vård och omsorg skulle uppkomma. Utvärderingen görs med avseende på bostadens användbarhet, storlek och interna struktur. Vi intervjuar personer som är födda 1951 eller tidigare och som bor i flerbostadshus byggda efter 1992 inom delar av stadsdelarna Sannegården och Lindholmen. Vi kommer att ställa frågor om lägenheten och tillhörande utrymmen samt om tillgängligheten till lägenheten. Vi undersöker olika upplåtelseformer, det vill säga både hyres- och bostadsrätter. Antalet deltagare i intervjustudien kommer att begränsas till totalt cirka 30. Utöver intervjuerna, kommer vi senare att skicka ut en enkätundersökning till samtliga som är 65 år eller äldre i samma delområden där intervjuerna genomförts. Ansvariga för studien är Morgan Andersson och Ola Nylander.

Sidansvarig Publicerad: ti 24 jan 2017.