illustration, människa tänker

Illustration: Elin Rittmark

Workshop om primärvårdens lokaler

- Med tyngdpunkt på vårdcentraler, 5 okt
​Sedan våren 2021 driver CVA ett arbete med ett konceptprogram för primärvårdslokaler, framförallt det vi i dagligt tal kallar för vårdcentraler. I detta arbete håller vi en första digital workshop 5 okt 10.30-16.00. Flera uppföljande workshoppar planeras till slutet av november.
Syftet med workshopen är att identifiera på vilket sätt och vilka delar av primärvårdens lokaler som har fördel av att konceptualiseras och till vilken grad. Deltar gör representanter för regionernas fastighets- och vårdverksamheter, arkitekter, forskare och andra som jobbar med planering och utformning av primärvårdens lokaler.

Programpunkter:
o    Introduktion och bakgrund
o    Presentation förstudie
o    Befintliga initiativ, med exempel från bl a Stockholm, Örebro och Kalmar och Finspång.
o    Lunch
o    Teknikstöd inför grupparbete
o    Grupparbete
o    Presentation
o    Slutdiskussion

Intresserad?
Anmälan och frågor skickas till jenswid@chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 16 sep 2021.