gruppfoto
​Från vänster: Lin Tan, Peter Holmqvist, Linnea Hervén, Ásgeir Sigurjónsson, Cristiana Caira, Björn Bondesson

Kick-off Healthcare Studion 2020

​Nytt hälsocentrum i Karlskrona
​Denna vecka var det äntligen dags för kursstart. Under hösten kommer 30 studenter att ta fram förslag på ett nytt Hälsocentrum på Kungsplan i Karlskrona. Målet med projektet är att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och hållbar byggnad som stödjer utvecklingen av primärvården.
Lärargruppen träffade Region Blekinge och Stadsbyggnadskontoret i Karlskrona, besökte platsen och filmade. Studenter var med genom Zoom. Vi ser fram ett fint samarbete, ett intressant uppdrag och en spännande höst med 100% digital undervisning!


Publicerad: to 24 sep 2020.