European Healthcare Design Conference 14-18 september – Covid-19 seminarie

Cristiana Caira och Göran Lindahl från CVA deltog via webb vid seminariet om ”European health system responses”
​Cristiana Caira och Göran Lindahl från CVA deltog via webb vid seminariet om ”European health system responses” och diskuterade olika angreppssätt i lokalplanering i samband med den pågående pandemin. Deltagare kom från Tyskland, Schweiz, UK m.fl. länder. Från svenskt håll lyfte vi fram de anpassningar som gjorts med befintliga byggnader medan flera andra lyfte fram de extra fältsjukhus (mässhallar mm) som byggts. Diskussionen kom att handla om lärdomarna från de faktiska fysiska anpassningar som gjorts men också om den påverkan på fastighetsorganisationer/lokalförsörjare som kommer av detta.

Publicerad: må 21 sep 2020.