Healthcare Architecture 2010

Nordisk forskarkonferens om vårdbyggnadsarkitektur på Chalmers 20 – 21 Januari, 2010

Omkring 35 personer deltog årets Nordiska forskarkonferens om vårdbyggnadsarkitektur på Chalmers.
De kom från Sverige, Finland, Danmark, England och Holland för att presentera sitt pågående arbete och bygga nätverk för framtida samarbeten. De medverkande var mestadels arkitekturforskare men även kom även från omvårdnadsforskning, projektledning, och design samt praktiserande arkitekter och fastighetsägare.
Forskarnas intressen var liknande och de mest återkommande ämnena var:
  • Vårdmiljö för äldre
  • Planeringsprocesser och ledarskap inom vårdbyggnad
  • Lokalanvändning
  • Läkande miljö
  • Evidensbaserad Design (EBD)
Konferensen var en bra startpunkt för samarbeten och under den efterföljande diskussionen kom förslag på strategier för hur all denna samlade kunskap kan föras framåt och vidare.
 
Även etablerandet av ett Centrum för vårdbyggnadsforskning på Chalmers diskuterades. Arbetssättet för att skapa, samla in och sprida kunskap bör vara tvärvetenskapligt och bygga på samarbete med andra professioner inom vård och omsorg. Deltagarna enades om att anordna en större konferens 2011 med deltagandeurval baserat på abstractförfarande och utgivning av konferensproceedings. En organisationskommitté utsågs med representanter från Finland, Danmark, Norge och Sverige.
 
Ambitionen för nästa års konferens är att även bjuda in deltagare från olika professioner såsom sjuksköterskor, byggentreprenörer, sjukhus- planerare och ägare samt praktiserande arkitekter. Förhoppningsvis kommer det öppna upp för ett större antal proffesioner som arbetar med vård- och omsorgsmiljö vilket kan tillföra innovativa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.
 

Sidansvarig Publicerad: to 30 apr 2015.