Grundarkonferens 21 april 2010


Grundarkonferensen, som lockade 60 deltagare, inleddes av Johan Carlsten, vicerektor på Chalmers, med orden att han är glad och stolt att ha fått förtroendet att inrätta detta centrum där människan ska stå i centrum när man utvecklar teknik inom vårdbyggnadsområdet.
 
Peter Fröst, adj prof i Vårdbyggnad på Chalmers Arkitektur, fortsatte med att berätta om visioner och mål för Centrum för vårdbyggnadsforskning. Forum för vårdbyggnadsforskning och Chalmers stöder den adj prof som Peter innehar och tillsammans har man formulerat visionen för centrat.
 
En åldrande befolkning betyder att det kommer att ges mer vård i hemmet i framtiden och detta påverkar stadens utformning. En god kunskap inom vården behöver samordnas med byggverksamheten. Kunskaperna kan förtydligas och förstärkas med ett centrum med ett värdskap och en plattform att arbeta utifrån. Grundarkonferensen mobiliserar dialogen kring samverkan mellan vård och arkitektur. Utformningen av byggnaderna måste bygga på senaste tillgänglig forskning. I det sammanhanget är Roger Ulrich, ny gästprofessor på Chalmers, en viktig rekrytering. Roger S Ulrich, prof i evidensbaserad design, Chalmers Arkitektur, som var inbjuden som huvudtalare blev förhindrad av askmolnet från den isländska vulkanen. Peter Fröst avslutade därför förmiddagen med att läsa ett "Statement" från Ulrich.

Sidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.