Temadag om administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar

Administrativa arbetsplatser i vården är det tredje samarbetsprojektet mellan PTS Forum och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers för att utveckla evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler. Målet är bättre planerings- och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Tidigare genomförda projekt är ”Den goda vårdavdelningen” och ”Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” som nu båda ingår i PTS – systemet.
Bra administrativa arbetsplatser kan stödja vården att göra det administrativa arbetet effektivare, ge mer tid till patienter och skapa en god arbetsmiljö. I rapporten “Administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar” utmanas vårdens traditionella expeditioner. Istället föreslås en palett av olika administrativa arbetsplatser som kan möta de många olika funktionsbehov som finns inom dagens vård. På temadagen kommer rapportens innehåll och resultat att presenteras. Vi kommer också att få en presentation av arbetet med en ny SKL rapport om aktivitetsbaserade kontor samt inspirerande exempel där man implementerat nya lösningar på administrativa arbetsplatser/kontor. Dagen avslutas med en paneldebatt och diskussion.
 
Datum:  Torsdag 5 februari 2015
Tid: kl 10:00-15:30, kaffe och registrering från 9:30
Plats: OBS! Vi bytt lokal på grund av stort intresse till V-huset, VR-salen
Chalmers tekniska högskola,
Sven Hultins gata 6, Göteborg
 

Sidansvarig Publicerad: on 02 dec 2020.