Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande - tre seminarier inom Centrum för vårdbyggnadsforskning

​Syftet med seminarierna är att diskutera olika typer av forskning i relation till vårdens och vårdbyggandets kunskapsbehov och egna former för kunskapsutveckling. Vad är möjligt att bedriva forskning om och hur skall det gå till för att resultaten skall bli användbara?
 
Förhoppningen är att seminarierna skall vara ett stöd vid formuleringen av nya realistiska forskningsprojekt som är väl förankrat hos vårdens huvudmän och i vårdens olika yrkesgrupper, i vårdbyggandets praktik samt hos forskningsfinansiärerna.
 
Varje seminarium inleds med en kortare principiell diskussion om kunskapsbehoven och olika forskningsansatser. Några konkreta exempel från forskning eller praktik kommer också att presenteras. Huvuddelen av tiden kommer att användas för erfarenhetsutbyte och skapandet av en gemensam referensram. Seminarierna kommer att ledas av professor Peter Ullmark.
 
Seminarierna ägde rum på Chalmers Arkiktektur, Sven Hultins gata 6 i Göteborg. 
 
1. Vården och den fysiska miljön
20/1 kl. 10-12 rum 4215 (i samband med nordiska konferensen)
 
2. Förändrings- och planeringsprocesser
25/2 kl. 10-12 rum 2248
 
3. Nya typer av lokaler och byggnader
25/3 kl. 10-12 rum 2248

Sidansvarig Publicerad: sö 06 dec 2020.