Evidence-based practice workshop

Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers bjuder härmed in till en tredagars workshop om evidensbaserad praktik för vårdarkitektur - The Evidence-Based Practice Workshop 2012. Workshopen är en praktisk introduktion till hur man tillämpar en evidensbaserad design inom vårdens arkitektur. Workshopen kommer att genomföras vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, 12-14 Juni 2012. Workshopen riktar sig till dem som arbetar med utformning av byggnader och lokaler för vård och som är intresserade av att tillämpa evidensbaserad kunskap i praktiken. Detta inkluderar arkitekter, landskapsarkitekter, lokalplanerare, projektledare, forskare m fl. Workshopen genomförs under ledning av Kirk Hamilton och med deltagande av bland annat Roger Ulrich. Den har genomfört flera gånger tidigare i USA med stor framgång. Detta är första gången vi har möjlighet att ordna en sådan här kurs/workshop i Norden där behovet av praktisk kompetens inom evidensbaserad design är mycket stor. Workshopen är till sitt upplägg generell och tvärdisciplinär. Deltagare intresserade av andra byggnadstyper än vårdarkitektur är därför också välkomna.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.