Temadag om enpatientrum 11 maj 2017

​Videodokumentation från temadag om enpatientrum på Forum vårdbyggnads vårkonferens 11 maj 2017
Program (pdf)Temadag om enpatientrum: Introduktion

Emma Kinch, ordförande Forum Vårdbyggnad och Peter Fröst, professor och föreståndare för CVAFörstudie om enpatientrum - En nulägesraport om vårdavdelningar med enpatientrum i Sverige

Marie Strid, Kristin Schmitt och Charlotta Thodelius, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.Vårdutveckling 2010+ En rapport från Tehuset 10 år senare
Bengt-Ove Ström, Västfastigheter SÄS Borås, Tehuset
Kristin Schmitt och Christina Gunnarsson, Sweco Vårdhygienisk utvärdering - T huset/SÄS Borås
Maria Werner, Överläkare vårdhygien/SÄS Ronden vid ett vägskäl -Ett exempel på narrativ medicin
Valdemar Erling, medicinkliniken, Kungälvs sjukhus Vårdmiljöer för rehabilitering inom strokeenheter -Enpatientrummet som stöd eller hinder
Anna Anåker - doktorand vid Karolinska Institutet Vårdavdelningar i Norge och Danmark - En nordisk utblick
Hilde Tradin och Marte Lauvsnes, Sykehusbygg Norge
Paneldebatt: En ny vårdavdelning - verksamhetsprojekt eller byggprojekt?
Medverkande: Lise-Lotte Olofsson Hernström, Locum, Peter Lanbeck, Region Skåne, Marie Larsson, Region Örebro samt Kristin Schmitt, Sweco.

Sidansvarig Publicerad: ti 16 nov 2021.