Arkiv

2016

Alder Hey Children's Hospital - Inspiration and Innovation [video] [bildspel]
Gästföreläsning 2016-12-14  på Chalmers

Ged Couser, architect, project director, BDP Manchester, UK.

Carlanderska sjukhuset - en mix av kulturhistoria och modernt vårdtänk [video]
Gästföreläsning 2016-10-26

Roger Johansson och Ulla Antonsson, White arkitekter

Vårdarkitektur i USA och Sverige - några likheter och skillnader [video]

Gästföreläsning
2016-10-12 på Sahlgrenska
Mike Apple, AIA, EDAC

Vård i bostaden
[program, video och bildspel]
Seminarium 2016-09-12 i Chalmersska huset

Ljus i vårdmiljöer [dokumentation] [video] [program]

Temadag 2016-09-19 i SKLs lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm

Hur skapas god vårdarkitektur [video] [program]

Temadag 2016-06-02 i SKLs lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm


Visualisering
[video]
Temadag tillsammans med Forum vårdbyggnad. 2016-05-11 på Chalmers.

Framtidens vårdbyggnader [flyer] [bildspel]

Temadag 2016-04-04 i SKLs lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm

Lokaler för öppenvård samt planering av vårdcentraler och mottagningar [flyer] [bildspel] [konceptprogram]
Temadag 2016-01-27 på Chalmers

2015

Kunnskapsbasert planlegging – fra forskning til anvendelse. Hvordan benyttes kunnskap fra evaluering og forskning? [video]
Föreläsning på Norska Sykehusbyggs stora konferens i Trondheim 9 november 2015
Peter Fröst, föreståndare CVA

Evidence-based Co-design of Healthcare Architecture [bildspel]
Föreläsning på Sheffield University som del av ett Erasmus exchange program med Chalmers för att utveckla samarbete inom undervisning och forskning för vårdens arkitektur. 28 oktober 2015
Peter Fröst, föreståndare CVA

Nyt Hospital Nordsjælland [video]
Gästföreläsning 2015-05-20 på Chalmers
Søren Daugbjerg, arkitekt MAA, partner, adm. direktør - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Att rita en hoppfull byggnad som inspirerar och respekterar människan i vården - Om strålbehandlingsbyggnaden i Lund [video]
​Gästföreläsning 2015-04-15 på Chalmers
Lena Brand, arkitekt SAR/MSA
 
Sykehuset som del av en urban kontekst – en god idé? [video]
Gästföreläsning 2015-03-11 på Chalmers
Johannes Eggen, Partner Arkitekt MNAL, Nordic Office of Architecture.
 
Arkitekturens kraft [mer info]
Gästföreläsning 2015-01-28 på Chalmers
Hennu Kjisik, arkitekt SAFA, Ph.D., professor, praktiserar arkitektur och urbanism på sin byrå (Harris-Kjisik Architects and Planners) i Helsingfors och undervisar stadsplanering på Uleåborgs Universitet. 

Designkvaliteter i vårdmiljön - vilka är de och hur beskriver vi dem? [mer info]

Seminarium 2015-04-21 på Chalmers

Maria Berezecka
licentiatseminarium - Den fysiska vårdmiljöns påverkan på vårdpersonal och patienter på operationssalar och intensivvårdsavdelningar [mer info]
Seminarium 2015-01-15 på Chalmers

Hederssymposium för Roger Ulrich
[flyer, program och bildspel]
Symposium 2015-12-10 på Chalmers

Flexibilitet och generalitet i vårdbyggnader [flyer, program och bildspel]
Temadag 2015-09-08 på Chalmers

 

Framtidens försörjningslösningar [mer info]
Workshop 2015-06-17 på Chalmers. Genomfördes av Regionservice i VGR i samverkan med CVA och Teknikens ekonomi och organisation från Chalmers.

 

Kunskapsöverföring mellan vårdbyggnadsprojekt [mer info, program och bildspel]
Temadag 2015-05-26 på Chalmers

 

Helhetslösningar för framtidens säkra operationsmiljöer [program]
Temadag 2015-03-18 på Chalmers


Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar [mer info]
Temadag 2015-02-05 på Chalmers

2014 

Arkitekttävlingar för vård och omsorg [mer info]

Temadag 2014-05-06 på Chalmers teknikpark

 
Rum för att läka och leka [mer info]

Temadag 2014-03-25 på Chalmers

Teknikintensiva miljöer i sjukvården, påverkan på patienter och personal [mer info]
Temadag 2014-03-05

2013

Architecture / Healthcare – Who cares? [mer info]
Gästföreläsning 2013-12-11 på Chalmers
Kasper Heiberg Frandsen, schmidt/hammer/ lassen architects.

Mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg [mer info]
Temadag 2013-10-15 på Chalmers


Models are real III [mer info]
Seminarium 2013-09-09


Hur blir vårdens arkitektur god arkitektur?

Temadag 2013-06-11

Models are real II [mer info]
Seminarium 2013-04-15


Forma framtidens äldreboende [mer info]

Temadag i samarbete med Forum vårdbyggnad 2013-03-21på Chalmers

akcg (Anna Kindgren och Carina Gunnars): 1% kärlek? [mer info]
Seminarium 2013-02-25


Brinkåsen - en ny anläggning för psykiatri
Gästföreläsning 2013-02-20
Sven Magnus Sjögren
 
Temadag om mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg [mer info och bildspel

Temadag 2013-10-15 på Chalmers


2012

Center for Kræft & Sundhed i København [se video] [flyer]
Gästföreläsning 2012-12-12 på Chalmers
Johannes Molander Pedersen, Partner NORD Architects Copenhagen.

When people (still) matter [flyer och bildspel]
Seminarium 2012-02-27 - 2012-10-22 på Chalmers


Anders Melin - Närsjukhuset – Fysisk struktur för patientfokuserad vård
Licentiatseminarium 2012-03-14 på Chalmers.
Diskussionsledare: Johan Calltorp.

 

Om vårdens informations- och kontorsmiljöer

Seminarium 2012-04-19  19 april 2012 kl. 13-16.

Joel Msami - Mapping out Private Health Care Facilities in Decentralised System and Rapid Urbanisation Context in Peri-Urban areas, Dar es Salaam

Licentiatseminarium 2012-01-25 på Chalmers.
Fredrik Nilsson är examinator, huvudhandledare är Inga Malmqvist och bitr. handledare är Aldo Lupala. Diskussionsledare är Lars Edgren, professor inom Care Science. 


Strategisk lokal- och fastighetsplanering för vården - vårdutveckling, verksamhetsutveckling och arkitektur - från en multidisciplinär till integrerad ansats [mer info]
Workshop 2012-09-05 i samverkan med Ernst & Young


Evidence-based practice workshop [mer info]
Workshop 2012-06-12 - 2012-06-14
 
ARCH12 [mer info]
Konferens 2012-11-12 - 2012-11-14 på Chalmers i samarbete med Nordic Research Network for Healthcare Architecture.

2011


Addressing Complexity
Gästföreläsning
David Cook, Behnisch Architekten.
 
Hur skapar arkitekten värden som bidrar till vårdens utveckling?
Gästföreläsning
Anna Bergström, BSK Arkitekter AB, Sverige
Projekt: Ny byggnad för akut, operation, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm.
 
Exempel på vårdprojekt där tidsandan satt sina spår i 3 olika typer av sjukhus med 20 års intervall. Reflektion över det konstanta spelet mellan patient, anhörig och personal och hur denna relation avspeglar sig i vårdbyggnader.
Gästföreläsning

Christine Hammarling, Tengbom Sverige.
Projekt: Några utvalda + avslutningsvis presenteras NKS kort utifrån detta tema.
 
New hospital buildings. Space in which to heal and work, in a global perspective.

Evidence Based Design. A help to Architect, Engineer Client or Bureaucrat?
Gästföreläsning
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
Projects: New Emergency and Infection Building in Malmö and more.

The development of the concepts in hospital architecture in the last 5 decades. The pro’s and contra’s of some type in flexibility and architectural expression.
Gästföreläsning
Henk de Jong, de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Holland.

Future Proofing of New Healthcare Facilities
Seminarium
Henk de Jong, HTS Architecture Zwolle
Håkan Josefsson, CTH
Åke Wiklund
Peter Fröst

Vårvinterns andra seminarium inom Centrum för Vårdens Arkitektur
Seminarium 2011-02-24 kl 13:00 - 15:00 på Chalmers

2010


Designrekommendationer för utformning av patientrummets interiör
"Centrum för vårdbyggnadsforskning bjuder in till seminarium torsdag den 11 november kl 10.00 -12.00"

Seminarium med Roger Ulrich: Methods for Researching the Effects of Healthcare Buildings on Patients
Chalmers tekniska högskola, Arkitektur, Sven Hultins gata 6, rum 2248, våning 2
Fredag den 20 augusti 2010. Tider: 10.00–12.00 del ett, 13.00–14.30 del två, 14.30–15.30 diskussion

Anders Melin presenterar sitt forskningsprojekt
2010-01-20
 
Forskarskolan på Arkitektur bjuder in till doktorand Morgan Anderssons 25% seminarium

Seminarium 2010-03-30 på Chalmers


Grundarkonferens [mer info]
2010-04-21

Healthcare Architecture 2010 [mer info]
Nordisk forskarkonferens 2010-01-20 - 2010-01-21

2009


Nya Karolinska Solna
Gästföreläsning 2009-01-21
Bengt Svensson och Charlotte Ruben.

A-hus Oslo, Akutmottagning UMAS, Århus nya Universitetssjukhus
Gästföreläsning
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
 
Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim
Gästföreläsning
Arvid Ottar, Medplan AS (Norge).

Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku
Gästföreläsning 2009-03-25 på Chalmers
Mikael Paatela, Sweco Paatela Architects Oy.

Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande - tre seminarier inom Centrum för vårdbyggnadsforskning1. Vården och den fysiska miljön [mer info]
Seminarium 2009-01-20 på Chalmers
 
Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande - tre seminarier inom Centrum för vårdbyggnadsforskning2. Förändrings- och planeringsprocesser [mer info]
Seminarium 2009-02-25 på Chalmers
 
Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande - tre seminarier inom Centrum för vårdbyggnadsforskning: 3. Nya typer av lokaler och byggnader [mer info]
Seminarium 2009-03-25 på Chalmers

Patientsäkerhet – ett av socialstyrelsens fokuserade områden. Ansvarig: Marie Elf, Chalmers 
2009-09-10  

Presentation av CHI (Center for Healthcare improvement) samtAktuellt  inom äldreboendeforskning
2009-04-11 

Disputation Moses Mkony
2009-12-11
  

Skandinavisk konferens för vårdbyggnadsforskare [mer info]
Konferens 2009-01-21 - 2009-01-22

Sidansvarig Publicerad: to 23 sep 2021.