Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 19 Oct 2018 15:05:25 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsföreläsning,-Stefan-Pettersson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsf%C3%B6rel%C3%A4sning,-Stefan-Pettersson.aspxInstallationsföreläsning, Stefan Pettersson<p>EC, lecture hall, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till installationsföreläsning: Stefan Pettersson för positionen som adjungerad professor vid Institutionen för Elektroteknik.</p>​<div><div>Titel: Collaborative academia-institute-industry/society electromobility research</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture-Stefan-Pettersson.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet​​</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Mid-Term-Seminar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Mid-Term-Seminar.aspxMid Term Seminar<p>SB-M022, multifunctional room,</p><p>​Examensarbetare på Arkitekturprogrammet som mitt i terminen redovisar hur långt de har kommit med sina exjobb, i form av utställning och presentationer.​</p><a href="/en/departments/ace/calendar/Pages/Mid-Term-Seminar.aspx">​M​er information, abstracts och schema finns på den engelska sidan &gt;&gt;​</a>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-Hallbarhetsdag2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-Hallbarhetsdag2018.aspxChalmers Hållbarhetsdag 2018<p>Campus Johanneberg, mestadels i Chalmers konferenscenter, Kårhuset</p><p>​Chalmers Hållbarhetsdag är tillbaka – tisdag 23 oktober 2018. Temat för i år är God hälsa och välbefinnande.</p><div>​</div> <h4 class="chalmersElement-H4">Programmet är publicerat!</h4> <div>Chalmers Hållbarhetsdag kommer att erbjuda ett spännande och omfattande program, öppet för alla Chalmers anställda, studenter<span> och andra intresserade</span><span>. </span></div> <span></span><div> </div> <div><br /></div> <div>Program och anmälan: <a href="/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/hallbarhetsdagen2018/Sidor/default.aspx">Chalmers Hållbarhetsdag 2018</a>.</div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/WIN-WIN-Gothenburg-Sustainability-Award.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/WIN-WIN-Gothenburg-Sustainability-Award.aspxKonferens och Win-Win Gothenburg Sustainability Award<p>Dome of Visions, house,</p><p>Välkommen till en tvådagarskonferens med fokus på industriell symbios samt prisutdelningen årets Win-Win Gothenburg Sustainability Award.</p><div><div><span style="background-color:initial">​Win-Win Gothenburg Sustainability Award där Chalmers är partner, uppmärksammar år 2018 temat industriell symbios. Årets pristagare, Kalundborg Symbiosis från Danmark tar emot sitt pris på kvällen </span><span style="background-color:initial">den 24 oktober.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">I samband med deras vistelse i Göteborg anordnas en tvådagarskonferens i lokalen ”Dome of Visions” på Lindholmen i Göteborg med fokus på industriell </span><span style="background-color:initial">symbios. På tisdagen ligger fokus främst på byggsektorn och cirkulära materialflöden, vilka utmaningar vi står inför och hur näringsliv och kommun tillsammans kan hitta en väg framåt. </span><span style="background-color:initial">På onsdagen diskuteras samverkansmöjligheter och behovet av en västsvensk plattform för industriell symbios. </span><span style="background-color:initial"><br /></span></div> ​ <div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><div>Konferensen är kostnadsfri, öppen för alla som är intresserade men anmälan är obligatorisk. </div> <div><span style="background-color:initial">​</span><br /></div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="http://winwingothenburgaward.com/2226-2/">​<img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer och registrera dig</a>  </span></div> <img src="/SiteCollectionImages/20180101-20180630/win-win-300x130px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />​ ​<strong style="background-color:initial">OBS senast söndag 14 oktober</strong></div></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/arets-win-win-pris-till-dansk-projekt.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs artikeln om priset och pristagaren​</a></div> <div><div><span style="background-color:initial"></span></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-Bilsamhallet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-Bilsamhallet.aspxDen historiska övergången till ett bilvänligt samhälle<p>Chalmers teknikpark, office building,</p><p>-Vad kan vi lära av historien? Chalmers styrkeområde Transport bjuder in till lunchseminarium 25 oktober.</p>​Under 1950-talet och de följande decennierna anpassades det svenska samhället till bilen. Städer revs och byggdes om för att ge tekniken utrymme, ofta på bekostnad av sociala, klimatmässiga och estetiska funktioner. Idag ser vi ett nytt teknikskifte där städer måste anpassa sig till exempelvis förarlösa fordon. Vad kan vi lära oss av historien när vi planerar dagens städer?<br /><br />På lunchseminariet <strong>The historical move to the car-friendly city: How did it happen and what lessons can be learned</strong> tar Per Lundin oss med på en resa från 1950-talets biloptimism till övergången till framtida transportsystem.<br /><br /><div>Per Lundin är tekn.dr i teknikhistoria (KTH, 2008) och docent i ekonomisk historia (Uppsala universitet, 2012). Han är biträdande professor i teknikhistoria vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div><span><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/713dd3b6-1bad-4ce7-9e4a-24c4ee1f08c7"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här senast 18 oktober &gt;&gt;</a><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/713dd3b6-1bad-4ce7-9e4a-24c4ee1f08c7"><span style="display:inline-block"></span></a></span><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/När-bilen-mötte-staden.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs en intervju med Per Lundin</a><br /></div> <div><br /></div> <div><em>Under seminariet bjuder vi på kaffe/te och en vegetarisk lunchwrap.</em></div> <em> </em><div><em><strong>Seminariet är på engelska.</strong></em><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>NÄR</strong>: 25 oktober 2018, kl 12-14. Föredraget tar ca 40 minuter. Vi har sedan gott om tid för frågor, diskussion och mingel.</div> <div><strong>VAR</strong>: Chalmers teknikpark, Sven Hultins Gata 9, Göteborg</div> <div><strong>ANMÄLAN </strong>krävs. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 18 oktober.<a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/713dd3b6-1bad-4ce7-9e4a-24c4ee1f08c7"></a></div> <div><br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">Välkommen!</h4></div> <div><br /></div> <div><span><em>Observera att seminariet inte är avsett för studenter.</em><span style="display:inline-block"></span></span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning---Sotirios-Grammatikos.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning---Sotirios-Grammatikos.aspxInstallationsföreläsning - Sotirios Grammatikos<p>SB-S393, plan 3, SB-huset Sven Hultins gata 6</p><p>​From aerospace to civil: composites all the way</p>installationsföreläsning av Sotirios Grammatikos som affilierad professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi<br />​<span></span><div>Abstract:<br /></div> <div> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:9.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;} .MsoChpDefault {font-size:9.0pt;} .MsoPapDefault {margin-bottom:8.0pt;line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style> <p><span lang="EN-US">Composite materials are widely employed for structural and non-structural elements in the aerospace industry due to their enhanced specific properties. Since nowadays technology is more than ever stretching materials properties towards their limits, nanotechnology has proved as one way forward towards a radically new materials era. Nanotechnology enables additional abilities in composites delivering multi-purpose products. The civil engineering sector has more hesitantly started exploring the benefits of nanotechnology to develop structures with improved performance and secondary features such as self-diagnosing.<span>  </span></span></p> <p><span lang="EN-US">Even though there are several advantages of using composites, let alone nanocomposites, in different applications, there are still drawbacks that need to be addressed with regards to sustainability. The talk will focus on the different benefits of composites and advanced composites and also include ideas on sustainability measures.<br /></span></p> <p><span lang="EN-US">Short biography:</span></p> <span lang="EN-US">Sotirios Grammatikos is a Materials Science Engineer with a MSc in Chemistry &amp; Technology of Materials (2008-2010) and a PhD in Aerospace Materials Engineering (2009-2013). His interests involve durability aspects, non-destructive evaluation, recycling and smart features of polymer, cement and asphalt composites. Sotirios has been a Research Fellow at Chalmers (2016-2017) working on various projects and serving as </span><span lang="IT">Communications Manager for the Area of Advance Building Futures. P</span><span lang="EN-US">reviously, Sotirios has been a Research Associate at the University of Bath, UK (2014-2015) and a Post-doc at the University of Ioannina (2013). Currently, Sotirios is a Professor in Polymers and Composites at the Dept. of Manufacturing and Civil Engineering of NTNU in Norway leading the recently developed Research Group for ‘Sustainable composites and modelling’. Sotirios is also the director of the Advanced &amp; Sustainable Engineered Materials lab which includes the ‘Polymers and Composites lab, the Additive Manufacturing lab and the Building Materials lab. Sotirios became Affiliated Professor at Chalmers in 2018, as part of the Group of Infrastructure Physics at the Division of Building Technology dealing with infrastructure composites.</span> <span><span style="display:inline-block"></span></span></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Kaj-Pettersson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Kaj-Pettersson.aspxKaj Pettersson<p>SB-S393, plan 3, SB-huset, Sven Hultins gata 6</p><p>​Modeling stormwater transport through unsaturated green roof substrates</p><div>​</div> <div>Kaj Pettersson är doktorand vid avdelningen för byggnadsteknologi.</div> <div><br /></div> <div>Abstract:</div> <div><div>In recent decades there has been an increase in research regarding green roofs and similar technologies. This increased interest is driven by the requirements of urban development and its effects both on humans and the environment. Additionally, the predicted increase in weather severity in the future is raising concerns on the capabilities of urban environments and their stormwater management systems to cope with the increase.<span> </span><br /><br />Green roofs can be used as a space-conscious solution for improving stormwater management in urban areas as well as contributing to, for example, building protection and pollution and noise reduction. In order to fully utilize them effectively for stormwater runoff reduction it is necessary to quantify their effect and optimize their performance in a given climate. This optimization can take the form of placement on structures or by design within the green roof construction itself.<span> </span><br /><br />This work focuses on optimization of design by applying computational fluid dynamics and lattice Boltzmann theory to the soil growth substrate. Computational fluid dynamics is used for modeling the flow through the green roof growth substrate (soil layer) at the macrososcopic scale while a lattice Boltzmann model is applied to the mesoscopic (soil particle) scale. Using these methods, the efficacy at water retention and drainage of given soil particles and full-sized green roofs can be determined. This work covers the framework covering both scales however the methodology is applied only to the mesoscopic scale.<span> </span><br /><br />The focus within the mesoscopic scale is primarily on the hydrophilicity of the particles in the soil and its impact on liquid imbibition. Also included is an exploration on the liquid-air interfacial area and liquid penetration depth to aid in the analysis of the results. The findings of the study suggest particle hydrophilicity plays an important role in the imbibition process, particularly under light to medium rainfall conditions. In addition a pore blocking phenomenon is identified which requires further analysis. Finally, plans for future work and the closure of the two-framework methodology proposed in this work is discussed.</div></div> <br /><div>Examinator: Carl-Eric Hagentoft, avdelningen för byggnadsteknologi, Chalmers</div> <div>Huvudhandledare: Angela Sasic Kalagasidis, <span>avdelningen för byggnadsteknologi<span style="display:inline-block"></span></span>, Chalmers</div> Diskussionsledare: Tone M. Muthanna, <span class="span12"><span class="orgUnit"> Institutt for bygg- og miljøteknikk, </span> <span class="orgUnit"> Fakultet for ingeniørvitenskap, </span></span>NTNU <br />https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Gymnasielarardagen_2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Gymnasielarardagen_2018.aspxUtbildningsdag för gymnasie- och högstadielärare 2018<p></p><p>​Den 29 oktober är gymnasie- och högstadielärare välkomna till en fortbildningsdag  i  Dome of Visions på Lindholmen. Dagen erbjuder ett spännande program med föreläsning, speed-dating samt presentation och test av verktyget Svalna,  en app och webbtjänst som avslöjar hur din konsumtion inverkar på miljön,  och kortspelet Klimatkoll som visar hur vår livsstil påverkar klimatet.</p>​<span style="background-color:initial;font-weight:700">Vår förhoppning är att dagen</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">ska ge dig som lärare verktyg att ta dig an frågan om hållbar utveckling på ett nytt sätt i undervisningen. Du kommer bland annat att få träffa forskarna bakom verktygen som berättar om forskningen som de baseras på. Dagen ger också utrymme för e​rfarenhetsutbyte med lärarkollegor från olika skolor och samtal med forskare inom de områden som behandlas under dagen. </span><div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Vi välkomnar lärare i ämnena</span> naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap till en spännande dag hos oss på Chalmers. Max 4 personer från varje skola får plats. Vill ni skicka fler, vänligen kontakta oss. </div> <div>Vi vill att du registrerar dig för dagen så att alla får plats. Självklart är dagen gratis. Vi bjuder på kaffe, fika och lunch.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Preliminärt program:</h2> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="background-color:initial">08:30 Fika. </span><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">08:45 Maria Grahn, ledare för Chalmers styrkeområde Energi, hälsar alla välkomna.</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">09:00 Forskarna Liv Lundberg och Erik Sterner berättar om och presenterar kortspelet Klimatkoll och appen Svalna. <span style="background-color:initial">Lärarna får ett kortspel och självklart möjlighet att spela Klimatkoll och att pröva Svalna.</span></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">10:00 Fika</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="background-color:initial">12:00-13:00 Lunch</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="background-color:initial">13:00 Inspirationsföreläsning om lärande och undervisning med professor emeritus Per-Olof Nilsson.</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="background-color:initial">14:15 Fika,</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px">I samband med fikat finns tid till erfarenhetsutbyte med lärarkollegor från olika skolor och speed-dating med de forskare som är inbjudna till dagen.</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="background-color:initial">15:45 Dagen avrundas.​</span></p></div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Fakta:</h2></div> <div>För att sprida kunskap till barn och unga har chalmersforskarna Erik Sterner och David Andersson varit med och tagit fram kortspelet Klimatkoll. Spelet hjälper spelaren att få koll på klimatpåverkan från olika aktiviteter. Klimatkoll är testat på 1 000 elever från grundskola till gymnasium med goda resultat.</div> <div>Appen Svalna ger dig mål för att minska din klimatpåverkan och samtidigt blir dina data input till forskarna som de vidare kan använda i sina studier.​</div> <div><br /></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10px"><span lang="SV"></span></p> <div class="page-content"><div><h2 class="chalmersElement-H2">Välkomna! <br /><br /></h2></div> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="font-weight:700">Tid:</span> 29/10 2018  kl. 8:30-16:00</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="font-weight:700">Plats: </span>Dome of Visions , Lindholmsplatsern, Göteborg,</p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><span style="font-weight:700">Pris:</span> Utbildnings- och inspirationsdagen är gratis och inkluderar lunch och fika.<br /><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/0da8cd20-11d6-4611-91be-e220b7ef7548"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan &gt;&gt;&gt;</a><br /><br />Eventuella frågor: <a href="mailto:energy@chalmers.se">energy@chalmers.se</a><span style="font-weight:700"> </span></p></div> <div><br /></div></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10px"><span lang="SV"><span style="font-weight:700">Mer information:</span><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/evenemang/utbildning-energisystem/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs om 2017 års utbildningsdag om hållbara energisystem​</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10px"><span lang="SV"><a href="https://domeofvisions.se/en/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Dome of Visions​</a></span></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-Faculty-Development-Course,-Implement-the-CDIO-approach-in-your-course.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/CDIO-Faculty-Development-Course,-Implement-the-CDIO-approach-in-your-course.aspxInbjudan till: CDIO Faculty Development Course, Implement the CDIO approach in your course<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory,</p><p>Kursen hålls på Engelska.​This 2nd version of the CDIO Faculty Development Course at Chalmers focuses on theimplementation of the CDIO approach in the participants’ own courses. The targeted audience are course examiners, teachers and teaching assistants who wish to rethink their course in a structured way with the assistance of CDIO experts and peers. The 2-day course contains case studies, lectures and group work sessions. It is designed for both experienced and new participants. New participants will have the opportunity to learn about CDIO and its principles in the “Introduction to CDIO” parallel session during the first day of the course whereas the more experienced students could choose the lab visit instead .  Programme WHEN: October 29 10:00 - October 30 15:30, 2018 WHERE: Chalmers University of Technology in Gothenburg,  Industrial and Materials Science Department, Virtual Development Laboratory COST: The seminar is free of charge, although seats are limited. Prior knowledge is not required. Registration is mandatory. ​</p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>Learning outcomes</span></h2> <div>After the course, participants will be able to:</div> <div> </div> <div><ol><li>Explain how th<span style="background-color:initial">e CDIO approach can be implemented in engineering education.</span><br /></li> <li>Apply the CDIO Methodology to course development, including<br />a) Formulating learning outcomes on the course level<br />b) Developing appropriate learning activities for discipline-led learning and for problem based/project organized learning<br />c) Developing appropriate assessment methods aligned with the intended learning outcomes <br /><br /></li></ol></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Preparation</h2> <div>To be able to gain most of this course each participant should, b<span style="background-color:initial">efore course, c</span><span style="background-color:initial">reate three slides of their own course with: </span></div> <div><ol><li>Course description with intended <span style="background-color:initial">learning outcomes, </span><br /></li> <li>How the course is taught, </li> <li>How the course is assessed.<br /></li></ol></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong>Please e-mail your presentation to <a href="mailto:%20panpapa@chalmers.se">panpapa@chalmers.se</a> at the latest 28th Oct </strong></div></div> <div><strong><br /></strong></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Certificate </h2> <div>Upon completion of the course a certification of participation will be provided to the attendees. <strong><br /></strong></div> <div><br /></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:26px;background-color:initial"> </span><br /></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Stad-och-land-i-rurbant-landskap.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Stad-och-land-i-rurbant-landskap.aspxStad och land i "rurbant" landskap<p>Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg</p><p>​MELLANRUM 97: Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv. Fri entré, ingen föranmälan!</p>​<span style="background-color:initial">Om Mellanrum: Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden, landskapet och människan. </span><div><br /></div> <div>ARRANGÖRER: Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs stad), Mistra Urban Futures (Centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) Göteborgs Universitet(Centrum för urbana studier) &amp; Chalmers (Arkitektur och Samhällsbyggnad).</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Openhack_2-4nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Openhack_2-4nov2018.aspxOpenhack - Coding for humanity<p>Lindholmen, Göteborg</p><p></p>​For the second year in a row, during 48 intense hours on November 2nd - 4th one of Sweden’s largest hackathons, OpenHack (www.openhack.io), will be taking place at Alten’s office at Lindholmen in Gothenburg. OpenHack is an organization under Engineers Without Borders Sweden that organizes hackathons all over Sweden based on the idea that software and ICT has an important role in making the world a better place. <br /><br />The problems that will be solved are provided by other organizations and agencies, such as the Red Cross, the Swedish Migration Agency, UNICEF, among others. The solutions are completely open source and our hope is that the best ones are taken from idea to implementation.<br /><br />OpenHack is free for all hackers that attend with food, drinks, and snacks provided through the help of our partner and sponsors. If you are interested in OpenHack and want to know more, feel free to contact us at hello@openhack.io. OpenHack Gothenburg is an annual event, so if you want to take part but cannot make it this time, you can always join next year.<br /><br /><div>Together we show that tech-Sweden cares and works for a better world!</div> <div><br /></div> <div><a href="https://openhack-goteborg.confetti.events/" target="_blank">Registration is open &gt;</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-föreläsning-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-f%C3%B6rel%C3%A4sning-2018.aspxWilliam Chalmersföreläsning 2018<p>RunAn, aula, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1</p><p>​Därför blir hjärnan sjuk - årets William Chalmers föreläsare är professor Pernilla Wittung Stafshede</p><div><span><span>Idag har 160 000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom. </span></span><span><span>För att kunna bota sjukdomar som Alzheimer och Parkinson behövs kunskap om hur proteiner fungerar. Det har professor Pernilla Wittung-Stafshede. Hon undersöker hur de långa kedjorna av aminosyror kopplas ihop och hur proteinerna veckar sig. Det tar henne allt närmare svaret på varför proteinerna ibland veckar sig fel så att hjärnan blir sjuk.<br /></span></span></div> <div><br /></div> <div><span><span><span><b>Pernilla Wittung Stafshede</b></span></span><span><span> är professor vid institutionen för biologi och bioteknik och chef för avdelningen kemisk biologi sedan 2015. Hon leder en forskargrupp som fokuserar på metallproteiner och felveckning av protein. </span><span>Tidigare har hon arbetat som professor vid universiteten Tulane och Rice i USA samt vid Umeå universitet. </span></span><span><span>Pernilla Wittung-Stafshede har publicerat över 220 forskningsartiklar.</span></span> <span style="display:inline-block"><br /></span></span></div> <div><span><span style="display:inline-block"><br /></span></span></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Arets-William-Chalmersforelasare-tar-reda-pa-varfor-hjarnan-blir-sjuk.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs gärna artikeln om Pernilla </a><br /><span></span></div> <p class="MsoNormal"><span></span> </p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-Marine-Challenges---Blue-Solutions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-Marine-Challenges---Blue-Solutions.aspxInitiativseminarium: Marine Challenges - Blue Solutions<p>RunAn, conference hall,</p><p>- Engineering for a sustainable use of our oceans</p>​​<span style="background-color:initial">Gör plats i din kalender för ett spännande initiativseminarium i två dagar med fokus på Chalmers forskning som kretsar kring hav, marina resurser och maritima aktiviteter – hur vi får ny hälsosam mat och nya material ur havet, hur vi utformar en varaktig och visuellt attraktiv vattenkultur, hur vi skapar hållbara fartyg och transportvägar över världshaven, säkerställer att sjunkna skepp inte förstör våra vatten, hur vi bygger en stad med risken för höjda havsnivåer i åtanke och mycket mer.</span><p style="margin-bottom:10px">Allt handlar om hur vi använder ingenjörskap för att möta FN:s hållbarhetsmål och målen för Agenda 2030.​<br /><a href="/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/evenemang/marine-challenges/Sidor/default.aspx">Läs mer och anmäl dig!​</a></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ludmilla-Larsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ludmilla-Larsson.aspxLudmilla Larsson: "Utifrån in<p>SB-H1, lecture hall,</p><p>​ Gästföreläsning, Chalmers ACE.</p>​​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2018/ludmilla_larsson_170.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Vi utformar rum där barn växer upp, leker och lär sig cykla, där människor umgås, promenerar, arbetar och handlar. Alla påverkas av den fysiska miljön. Det är vårt ansvar att ta till vara på människors drömmar och bygga ett samhälle där människor mår bra, säger Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, vVd delägare Brunnberg &amp; Forshed Arkitektkontor.<div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Min drivkraft är alltid densamma – att skapa vackra miljöer där människor trivs och som håller länge. Jag är framför allt verksam i stadsbyggnads- och bostadsprojekt. Ibland är projekten små, ibland större och mer komplexa. Jag arbetar både i tidiga och sena skeden vilket är roligt. </span><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> </span>Jag är särskilt stolt över projektet Mitt i City i Karlstad som fick CNU Charter Award för Best Block 2014. Ett annat projekt som jag sträcker på mig lite extra för är Svea Fanfar, Stockholm, som håller på att uppföras. </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> </span>Jag tycker det är väldigt viktigt att vara ute och hålla seminarium om vår utställning ”Rum &amp; Ansvar – Sju frågor om stadsbyggnadskonst”. Vi träffar och pratar med både politiker och ”vanliga” människor. Och det kanske är det allra viktigaste – att vi ritar vackra, härliga miljöer för oss ”vanliga” människor.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> ​</span>Jag har arbetat på kontoret sedan 1998 och är delägare sedan 2002. Jag utbildade mig på KTH och Kunstakademien i Köpenhamn. Jag har suttit i tävlingsjuryn för Sveriges arkitekter och har varit i Kenya och hållit i workshop om Sustainable Urban Development.</div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Radda-agget-och-Upplev-teknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Radda-agget-och-Upplev-teknik.aspxEn heldag för 2500 finurliga 5:or<p>Campus Johanneberg, campus,</p><p></p><div><span style="background-color:initial">Den 8-9 november 2018 startar Chalmers klassiska tävling för finurliga femmor. Det gäller att komma på den bästa konstruktionen för ett rått ägg, som skall släppas från 15 meters höjd, utan att det går sönder. Rädda Ägget – tävlingen genomförs på Chalmers campus Johanneberg och tar cirka en timme per klass. Dessutom har man möjlighet att deltaga i ”Upplev Teknik” och testa på tekniska klurigheter och underverk på nära håll. ”Upplev Teknik”  äger rum i Betonghallen på Chalmersområdet och tar cirka 1,5 timme.</span></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Design-och-konstruktionsdagen-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Design-och-konstruktionsdagen-2018.aspxDesign- & konstruktionsdagen 2018<p>RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1</p><p>​The annual event Design- &amp; konstruktionsdagen - The Structural Design Day, takes place in Chalmers Conference Center on November 12th, 13.00, on the theme The Gothenburg Cable Car. Our speakers will provide us with some insight into different aspects of the planned cable car; everything from design and construction to geotechnical conditions and user perspective.</p><div>​<br />A full programme with speaker biographys and abstracts will be available shortly!<br /><span></span><span></span></div> <div><strong>Programme: </strong></div> <div><br /></div> <p class="chalmersElement-P"></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>13:00     Introduction – Fredrik Nilsson, Chalmers</strong><span><br />               Prof. Fredrik Nilsson, Head of Department of Architecture and Civil Engineering<span style="display:inline-block"></span></span> </p> <p></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>13:10     UN Studio</strong> (Speaker TBD)<span><br />               Winning Architect studio in the international design contest for Gothenburg Cable Car</span><br /> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>13:50     Boris Peter</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>K</strong><span></span><strong>nippers Helbig</strong><br />               <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;text-underline:single;} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style><span>Dipl.-Ing. Boris Peter, </span><span>international engineering consultant and partner at Knippers Helbig - Advisory Design Engineer in the Cable Car international design team</span><span></span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>14:30     Carolina Granholm</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>Chalmers/We Group</strong><br />               <span>Architect and Chalmers Alumnus. Author of the Master's thesis &quot;Gothenburg Skyline, Residential Living in Cable Cars&quot;</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>14:45 Pause</strong></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><p class="chalmersElement-P"><strong>15:15     Fredrik Kjellgren</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>Kjellgren Kaminsky </strong><br />               Architect and founding partner at Kjellgren Kaminsky, Local Architect Studio in the cable c<span></span>ar local design team<br /></p></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><div><p class="chalmersElement-P"><strong>15:30     Javad Homayoun</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>Trafikkontoret / Sweco</strong><br />               <span>Consultant at the Municipality of Gothenburg</span><span><strong> – <span style="display:inline-block"></span></strong></span><span>owner of the Gothenburg Cable Car Project</span></p></div></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><p class="chalmersElement-P"><strong>15:50     Minna Karstunen</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>Geotechnics Research Group, Chalmers </strong><span><br />               Prof. in Geotechnics at the Department of Architecture and Civil Engineering <span style="display:inline-block"></span></span></p></div> <p class="chalmersElement-P"><strong>16:10     Summary by Morten Lund</strong><span><strong> – </strong><span style="display:inline-block"></span></span><strong>Chalmers</strong><br />              Artistic Prof. at the Department of Architecture and Civil Engineering<br /><br /></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><p class="chalmersElement-P"><strong>Mingle and refreshments after the presentations!</strong><br /></p></div> <div>  </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Behind-Every-Great-Deep-Learning-Framework.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Behind-Every-Great-Deep-Learning-Framework.aspxBehind Every Great Deep Learning Framework Is An Even Greater Programming Languages Concept<p>Palmstedtsalen, university building,</p><p>​Välkommen på ett seminarium med Erik Meijer,  computer scientist, entrepreneur and professor at Delft University of Technology.</p><div>​ <br /></div> <div>Efter presentationen finns det tid för kaffe och mingel. Vänligen anmäl dig till detta seminarium så att vi kan uppskatta antalet deltagare.</div> <div><h4 class="chalmersElement-H4"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/bd8c8b09-a5d8-460a-aed7-cffc1953e15f">ANMÄLAN &gt;</a></h4></div> <div><br /></div> <div><strong>Abstract</strong></div> <div><span class="text-normal page-content"><div>In many areas, such as image recognition, natural language processing, search, recommendation, autonomous cars, systems software and infrastructure, and even Software Engineering tools themselves, Software 2.0 (= programming using learned models) is quickly swallowing Software 1.0 (= programming using handcrafted algorithms).<br /><br />One way to try to prepare for this ML-induced disruption is to focus on what is not changing.  Neural nets are pure functions from tensors to tensors that are differentiable, which allows them to be trained using back propagation. Software 2.0 Engineers construct complex neural nets like CNNs, RNNs, LSTMs, … using high-order combinators like map, fold, zip, scan, recursion, .... The programming language community has discovered a deep connection between back-propagation and continuations. This has led to the idea considering Differentiable Programming as the natural next step of Deep Learning. <br /><br />This talk will illustrate the deep programming language principles behind Differentiable Programming, which will hopefully inspire the working Software 1.0 engineer to pay serious attention to the threats and opportunities of Software 2.0.</div> <div><br /></div> <div><strong>Biography</strong></div> <div>Erik Meijer received his Ph.D. from Nijmegen University in 1992. He was an associate professor at Utrecht University. He then became a software architect for Microsoft where he headed the Cloud Programmability Team from 2000 to 2013. He then founded Applied Duality Inc. In 2011 Erik Meijer was appointed part-time professor of Cloud Programming within the Software Engineering Research Group at Delft University of Technology. He is also member of the ACM Queue Editorial Board. In October 2015 Erik Meijer joined the Developer Infra Structure organization at Facebook where he works on leveraging ML to make developers more productive.<br /><br />Meijer’s research has included the areas of functional programming, particularly Haskell, parsing, programming language design, XML, and foreign function interfaces. His work at Microsoft included C#, Visual Basic, LINQ, Volta, and the reactive programming framework (Reactive Extensions) for .NET. In 2009, he was the recipient of the Microsoft Outstanding Technical Leadership Award and in 2007 the Outstanding Technical Achievement Award as a member of the C# team.</div></span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Omstallning-i-tanke-och-handling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Omstallning-i-tanke-och-handling.aspxOmställning i tanke och handling<p>Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9</p><p>Föreläsningsserie i självbyggeri: Föreläsning 4 Karin Sahler &quot;Att bygga ekologiskt från grunden och upp&quot;.​</p>​<span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Som en del av forskningsprojektet Egnahemsfabriken bjuder vi in öppet till några föredrag för självbyggarna. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Välkomna! </span><span style="background-color:initial"><span></span><div><br /></div></span><span style="background-color:initial">För frågor kontakta gärna <a href="mailto:jenny.stenberg@chalmers.se">jenny.stenberg@chalmers.se ​​</a></span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Plats (om inget annat anges): Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Entré: 100kr (50kr för medlemmar) </div> <div><br /></div> <div>Föranmälan &amp; info: <a href="http://www.egnahemsfabriken.se/">www.egnahemsfabriken.se</a>, <a href="https://www.sv.se/vast">www.sv.se/vast​</a></div> </div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Towards-Nanotech-Safety.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Towards-Nanotech-Safety.aspxTowards Nanotech Safety<p>Clarion Hotel Post, Gothenburg</p><p>​Välkommen till den här konferensen för Mistra Environmental Nanosafety! Konferensen ska summera och reflektera över resultaten från forskningsprogrammets första fyra år, och diskutera hur vi hittar en hållbar strategi för riskbedömning av nanomaterial i framtiden. Målet är att möjliggöra strategier för riskbedömning av nanomaterials påverkan på miljön.</p>Välkommen till den här konferensen för Mistra Environmental Nanosafety! <br /><br />Konferensen ska summera och reflektera över resultaten från forskningsprogrammets första fyra år, och diskutera hur vi hittar en hållbar strategi för riskbedömning av nanomaterial i framtiden. Målet är att möjliggöra strategier för nanomaterials påverkan på miljön. <br /><br />För mer information och anmälan: <a href="http://conference.mistraenvironmentalnanosafety.org/">conference.mistraenvironmentalnanosafety.org<br /></a> <div class="calFact" style="clear:both"><p><span class="calFactLabel"><strong>Föreläsare:</strong> </span>Mark R Wiesner - James B. Duke Professor of Civil and Environmental Engineering at Duke University, USA. André Nel - Distinguished Professor of Medicine and is Founder and Chief of the Division of Nanomedicine. Begoña Espiña - Leader of the Water Quality Research Group within the Department of Life Sciences at INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal. <br /></p> <p><br /> </p> <p><span class="calFactLabel"><strong>Arrangör:</strong> </span>Mistra Environmental Nanosafety at Chalmers University of Technology<b></b><b></b><i></i><i></i><u></u><u></u><sub></sub><sub></sub><sup></sup><sup></sup><strike></strike><strike></strike><br /></p></div> <div class="calFact" style="clear:both"><p>​</p></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Frukostforelasning---fran-Volvo-till-egna-forarlosa-lastbilar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Frukostforelasning---fran-Volvo-till-egna-forarlosa-lastbilar.aspxFrukostföreläsning - från Volvo till egna förarlösa lastbilar<p>RunAn, conference hall,</p><p>​Välkommen till en frukostföreläsning där Robert Falck (M09), VD och grundare till Einride, berättar om sin resa och engagemang att förändra transportbranschen. Einrides förarlösa och eldrivna T-podar är ett steg mot framtidens transportsystem med hållbara varutransporter som nyckel. Redan 2020 är målet att ha 200 T-podar i trafik mellan Göteborg – Helsingborg.</p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Robert har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från Chalmers men också två kandidatexamina från Handelshögskolan i Göteborg. Under sin studietid var han aktiv i Chalmers studentkår, projektledare för CHARM och utvecklade konceptet alumninollmiddagarna, där studenter och alumner som läst samma utbildning träffades under en gemensam middag.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><span style="background-color:initial">Efter studierna arbetade han för Chalmers i Silicon Valley USA för att bygga och stärka och bygga upp relationer mellan forskning och näringsliv. Där fick han mersmak av start-up världen och skapade bland andra Keyflow och appen ”the Great Wild”.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Tillbaka i Sverige arbetade Robert som produktionstekniker på Volvo Lastvagnar och började på fabriksgolvet med att bygga lastbilar från grunden. Därefter arbetade han som projektledare för industrialiseringen av en ny lastbil under två år i Kaluga, mitt ute på den ryska stäppen. Det var under åren på Volvo som tankarna om att förändra transportbranschen föddes och ledde till bildandet av Einride.</span></div> <div><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><strong>Tid: </strong>14 november kl 07.00-8.45, (Frukost serveras från 07:00 och föreläsningen börjar kl 7:45) </div> <div><strong>Plats:</strong> Runan, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg</div> <div>Föreläsningen är öppen för alla men anmälan krävs.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/495a6c02-6df5-456d-a429-c7a6c23d28cd" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här senast den 8 november​</a></div> <div><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Centre-Day-Chase-On-GHz-Centre.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Centre-Day-Chase-On-GHz-Centre.aspxCentrumdag Chase-On + GHz Centre<p>Palmstedtsalen, university building,</p><p>Du är välkommen till en spännande centrumdag för ChaseOn och CHz-center</p><p class="chalmersElement-P">Dagen innehåller tekniska presentationer av samarbetsprojekt, en föreläsning av professor Sonia Heemtra University of Eindhoven och möjligheter till mingel och nätverkande med andra, samt en galamiddag som pricken över i:et.</p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Missa inte chansen att bli uppdaterad om vad som händer inom dessa viktiga forskningsområden.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Lars-Olsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Lars-Olsson.aspxLars Olsson, Byggnadsteknologi<p>SB-L400, lecture room, Sven Hultins gata 6</p><p>​Driving Rain Tightness, Intrusion Rates and Phenomenology of Leakages in Defects of Façades - A New Calculation Algorithm</p><div>​<br />Lars Olsson är industridoktorand vid Avdelningen för byggnadsteknologi ACE och RISE Research Institutes of Sweden<br /><br />Abstract:</div> <div> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoChpDefault {font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style> <p><span lang="EN-US">This thesis presents the driving rain tightness of façades with façade details as well as the water leakage flows that can be expected. Furthermore, it describes the key mechanisms for water leakage in defects in the outermost layer of external walls. A new algorithm has been developed and validated based on the empirical measurements of water leakage. In order to produce accurate calculations for water leakage, the geometry and dimensions of the defects need to be precisely defined. Extensive data is presented in this thesis that facilitates relatively reasonable assumptions of the water leakage flow, even though the geometry and dimensions of the defects are unknown.</span></p> <p><span lang="EN-US">The aim is to improve knowledge, generate more data and developing a calculation algorithm for water leakage flow. This would increase the ability to produce more accurate two or three-dimensional moisture calculations and reliable probabilistic risk moisture analyses.</span></p> <p><span lang="EN-US">The research is mainly based upon laboratory testing and experiments, and field measurements. </span></p> <p><span lang="EN-US">The results point out that water leakages are almost always expected in small concealed or invisible defects in façades with façade details such as window-wall interfaces, etc., regardless of the façade type and façade systems such as unventilated, ventilated and pressure-equalized façades.</span></p> <p><span lang="EN-US">Four of the greatest importance for the water leakage flow in experimental trials were; façade material, the size of the hole, the size of the dam and hydrostatic pressure derived from the building. Additional two factors are pressure difference across the façade layer and water flow on the façade due to driving rain which derives mainly from the prevailing weather conditions. </span></p> <p><span lang="EN-US">In order to use the algorithm, the important factors, as mentioned above, need to be considered together with a table that has been prepared with the constituent constants. </span></p> <p><span lang="EN-US">Based on an assessment of all the results and assuming carefully completed assembly, it is reasonable to assume that the water leakage flow through each point leakage corresponds to 0.5-2% of the vertical water flow cross a unit width of the façade at the given height. The lower proportion within the range only refers to holes/slits, while the higher proportion refers to holes/slits with dams.</span></p> <p><span lang="EN-US"> </span></p> <p><span lang="EN-US">Key words: driving rain, water leakage, rain resistance, hole, obstacle, dam, protrusion, deficiency, water flow, catch area, leakage flow, façade details, window-wall interface, fenestration, EN 12865</span></p> </div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Examensceremoni-hösten-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Examensceremoni-h%C3%B6sten-2018.aspxExamensceremoni hösten 2018<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​​​Chalmers tekniska högskola arrangerar examensceremonin och examensmiddagen för att hylla de nyutexaminerade studenterna. ​För mer information läs här</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-kan-man-fargsatta-och-mala-sitt-hus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hur-kan-man-fargsatta-och-mala-sitt-hus.aspxHur kan man färgsätta och måla sitt hus<p>Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9</p><p>​Inbjudan föredrag självbyggeri: Föreläsning 5 Maj-Liz Marcusson &quot;Vilka ekologiska färger finns på marknaden?</p>​Som en del av forskningsprojektet Egnahemsfabriken bjuder vi in öppet till några föredrag för självbyggarna.<div> <div>Välkomna! </div></div> <div><br /></div> <div>För frågor kontakta gärna <a href="mailto:jenny.stenberg@chalmers.se">jenny.stenberg@chalmers.se​</a> <br /></div> <div><br /></div> <div><div>Plats (om inget annat anges): Egnahemsfabriken Tjörn, Studio Svanvik, Rödgårdarnas väg 9.</div> <div><br /></div> <div>Entré: 100kr (50kr för medlemmar) </div> <div><br /></div> <div>Föranmälan &amp; info: <a href="http://www.egnahemsfabriken.se/">www.egnahemsfabriken.se</a>, <a href="https://www.sv.se/vast">www.sv.se/vast</a> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-att-minska-ojämlikheten-inom-och-mellan-länder.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-att-minska-oj%C3%A4mlikheten-inom-och-mellan-l%C3%A4nder.aspxLärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder<p>Världskulturmuseet, Södra vägen 54</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om att minska ojämlikheten inom och mellan länder! Lyssna på forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​<span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important">Nu är det dags för det tionde målet - minska ojämlikheten inom och mellan länder - i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för dig som är lärare i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important">Lärarfortbildningarna om de globala målen utgör en serie med fortbildningar som ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNPS vårgala 2018 om globala målen i kategorin bästa partnerskap. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här</a><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important">Vid höstterminens andra tillfälle handlar det om mål 10 Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> </span><br style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;margin:0px;padding:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><div><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2018-11-22/" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Anmäl dig här<br /></a></div> <div><br /></div> <div><span class="calFactLabel" style="background-color:transparent;display:block;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Arrangörer:</span><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important">Göteborgs</span><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet</span><br /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2018-11-22/" style="background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-decoration:underline;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"></a><span style="float:none;background-color:transparent;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:20px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important"> </span></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AI-discussion-workshop_23nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AI-discussion-workshop_23nov2018.aspxChalmers AI diskussionsworkshop<p>Palmstedtsalen, university building,</p><p>​Välkommen till en diskussionsworkshop om Chalmers nya AI-centrum CHAIR.</p>Vi välkomnar alla forskare på Chalmers med intresse för AI-forskning. Vänligen anmäl ditt intresse och spara datumet i din kalender.<br /><br />Vi erbjuder också ett tillfälle att visa upp din forskning inom området - poster eller ståbord (ta med egen dator). Vänligen anmäl ditt intresse i registreringsformuläret.<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/d6520b5f-b804-439c-a51e-e0102578c4f8" target="_blank">Anmäl dig senast den 19 november 2018 &gt;</a><br /><br /><strong>Preliminärt program:</strong><br />09.00-10.30 Presentation av CHAIR<br />10.30-12.00 AI på Chalmers - Open Space Networking<br />12.00-13.00 Lunch<br /><br />Läs mer om detta initiativ:<br /><a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspx">Chalmers satsar kraftfullt inom AI &gt;</a><br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AoA-ICT-lunch-seminar_26Nov2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/AoA-ICT-lunch-seminar_26Nov2018.aspxQuantum Technology and the Swedish Quantum Computer<p>Scaniasalen, lecture room,</p><p>​Välkommen till lunchseminarium organiserat av Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik.</p><div>​</div> <div><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal page-content">Programmet är planerat till cirka en timme (12.00-13.00), med ytterligare en timme för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte. </span></span></span><span><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal"><div><span>Under seminariet bjuder vi på en enkel lunch. <strong>Registrera dig senast</strong><strong> torsdag 22 november. </strong></span></div></span></span><div><span class="text-normal page-content"><span class="text-normal"> Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.</span></span></div></span></span></div> <div><br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/b9d3ea0f-8658-4fe0-88f6-13a15289fe92" target="_blank">ANMÄLAN &gt;</a></h4></div> <div><br /></div> <div>Program:</div> <br /><div><strong>Hardware of the Swedish quantum computer</strong></div> <div><span>Philip Krantz, Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap<span style="display:inline-block"></span></span><span></span></div> <div><span><br /></span></div> <div><span><strong>Modeling and Software for the Swedish Quantum Computer</strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />Göran Johansson, Department of Microtechnology and Nanoscience<br /><br /><span><strong>Joint work in the intersection of quantum computing and cryptography </strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />Katerina Mitrokotsa, Institutionen för data- och informationsteknik <br /></div> <div>Giulia Ferrini, <span><span>Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap<span style="display:inline-block"></span></span></span><br /><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Winter-Simulation-Conference-2018.aspxWinter Simulation Conference 2018<p>Svenska Mässan</p><p>​Välkommen att deltaga vid årets Winter Simulation Conference: For a Noble cause</p><span style="background-color:initial">Konferensen samlar forskare och industri från världens alla hörn (ca 45 länder medverkar) för att dela med sig och nätverka för ett mer hållbart samhälle. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Temat för årets konferens, som arrangeras för 51 året, är ”Simulation for a Noble cause” och konferensen kommer att karaktäriseras av hur man kan använda digitala verktyg för att främja hållbarhetsaspekter i samhället. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Konferensen har drygt tjugo parallella spår som riktar sig mot olika branscher/aktörer i samhället som till exempel, logistik, sjukvård, produktion, miljö och standardisering. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Bland årets key-note talare märks Dr. Jean Baderschneider som är CEO för The Global Fund to End Slavery.</div> </div></div>