Bokprojekt: Dialogmetoder för arkitektur

Projektet syftar till att skriva en bok  om dialogmetoder för rumslig utformning och dess betydelse för verksamhetsutveckling. Boken ska ge ett bidrag till teoretisk och praktisk kunskap om processer och verktyg för s.k. tidiga skeden av bygg- och planeringsprojekt. Den kommer även att reflektera över hur dessa kan genomföras integrerat med organisations- och verksamhetsutveckling.
 
Arbetet bygger vidare på samlad forskning från forskargruppen Rum och process på Chalmers Arkitektur. Boken kommer huvudsakligen behandla vunna erfarenheter från praktiska tillämpningar av den forskningsbaserade metodik som kallas designdialoger. Metodiken har tillämpats och vidareutvecklats av framför allt Sweco Architects som har över 100-talet genomförda konsultprojekt bakom sig.
 
Bokprojektet sker i samverkan mellan Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers Arkitektur, representerade av Peter Fröst (projektledare), Anna Gustafsson (redaktör) och Göran Lindahl samt Sweco Architects med Inge Bohlin, Johanna Eriksson, Madeleine Stjärne och Anna-Karin Jägare.

Publicerad: to 21 apr 2016.