Tillämpning av Lean Six Sigma i en sjukvårdskontext

​Pågående aktionsforskningsprojekt där den övergripande tillämpningen av Lean Six Sigma på Skaraborgs Sjukhus följs.

 

Kontakt:
Bo Bergman, bo.bergman@chalmers.se
Svante Lifvergren, svante.lifvergren@vgregion.se

 

Publikation: A large scale implementation of Six Sigma at the Skaraborg Hospital group >>
Svante Lifvergren, Alexander Chakhunashvili, Ida Gremyr, Bo Bergman, Andreas Hellström
En presentation från EurOMA konferensen i Göteborg den 16 juni 2009

Publikation: Six Sigma i hälso- och sjukvården >>
En rapport, som skrivits tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), om implementering av Six Sigma på Skaraborgs Sjukhus (SkaS)

Artikel: Skaraborg tror på Sex sigma i vården >>
En artikel från Kvalitetsmagasinet (nr 1, 2009)

Sidansvarig Publicerad: må 17 dec 2012.