Systemdynamik

I detta projekt studerar man hur patienter med malignt melanom slussas genom olika enheter och vilka problem som kan uppstå under resans gång. I projektet, som bedrivs på hudkliniken på SU, tillämpas och utvecklas teorier om systemdynamik.

 

Kontakt:
Paul Holmström, paul@holmstrom.se
Stefan Hallberg, stefan.hallberg@templog.se

Sidansvarig Publicerad: må 17 dec 2012.