Lärande mikrosystem i sjukvårdsprocesser

Projektet avser att studera de vårdmottagningar i Skaraborg – mikrosystem – som ansvarar för behandlingen av patienter med blodförtunnande läkemedel. Syftet är att genom en tvärvetenskaplig forskningsansats utvidga kunskapen kring hur mikrosystem i sjukvårdprocesser kan upprätthålla, utveckla, förnya och transformera sin – för patienterna – värdeskapande kompetens.

 

Kontakt:
Svante Lifvergren, svante.lifvergren@vgregion.se

 

Publikation: Using scientific problem solving methods to improve healthcare processes and increase patient safety >>
Svante Lifvergren, Alexander Chakunashvili, Bo Bergman
En presentation från EurOMA konferensen i Göteborg den 16 juni 2009

Publikation: Online Statistical Monitoring of Critical Patient Data increases Patient Safety >>
Svante Lifvergren, Alexander Chakunashvili, Bo Bergman, Peter Docherty

Publikation: Coalition management for sustainability in health care >>
Svante Lifvergren, Tony Huzzard, Peter Docherty

Sidansvarig Publicerad: må 24 jun 2013.