Läkemedelsprocesser - ett DFSS-projekt

Syftet med projektet är att förbättra hälso- och sjukvårdsprocesser med hjälp av förbättringsmetodiken Design for Six Sigma (DFSS). Design for Six Sigma (DFSS) är ett sätt att skapa säkrare processer som är okänsliga mot olika typer av variation, till exempel olika vårdgivare, olika patientgrupper och olika typer av avdelningar. Forskningen fokuseras på nyttan med DFSS inom hälso- och sjukvärden samt de anpassningar som krävs för att utnyttja dess potential.

Läs mer >>

Kontakt:
Ida Gremyr, ida.gremyr@chalmers.se
Susanne Gustavsson, susanne.gustavsson@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2013.