In search of Sustainable High Quality Health Care

Utmaningarna för hälso- och sjukvårdssektorn är stora i Sverige liksom i resten av världen. Efterfrågan på vård ökar när andelen äldre blir fler samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen gör att ett större antal sjukdomar kan behandlas. I detta projekt ställer vi oss frågan om rådande system inom hälso- och sjukvård kan möta de utmaningar man möter – är systemen hållbara?

Mycket av dagens förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård handlar om att förbättra det traditionella sättet att leverera vård, ett sätt som till visa delar kännetecknas av:

 • extrem uppdelning av arbetsuppgifter
 • organisatoriska stuprör som gör att patienter skyfflas runt mellan många (i vissa fall redundanta) steg
 • ineffektivitet orsakad av omodern samordning och kommunikationssystem
 • ofta rigida organisatoriska gränser mellan hälso- och sjukvård och andra samhälleliga organisationer som förhindrar integration och orsakar slöseri med samhällets resurser
 • styrmodeller som inte stimulerar förebyggande arbete

Kan förbättringar av detta traditionella system ske tillräckligt snabbt för att möte utvecklingen på vårdens behovs- och kostnadssida? Om inte, vilka nya strategier behövs för att skapa hållbara hälso- och sjukvårdssystem?

Detta projekt initierades genom vårt arrangerande av konferensen "In search of Sustainable High Quality Health Care" den 12-14 oktober i Göteborg. Där samlades tongivande personer från ett tiotal sjukhus runt om i världen och forskare för att diskutera strategier för utveckling av hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
Teman som kom fram under konferensen >>

Deltagande sjukhus var:

 • Alegent Health, U.S.A.
 • Aravind Eye Hospital, Indien
 • Angereds Närsjukhus, Sverige
 • Cleveland Clinic, U.S.A.
 • Debrechen University Medical Centre, Ungern
 • Frölunda Specialist Sjukhus, Sverige
 • Hospitales Universitarios Virgen del Rocio, Spanien
 • Kaiser Permanente, U.S.A.
 • Orbis Medical Centre, Holland
 • Skaraborg Hospital Group, Sverige
 • Villa Beretta Hospital, Italy

Projektet drivs i samarbete med Centre for Effective Organizations, University of Southern California (U.S.A) och Politecnico di Milano (Italien)

Kontakt:
Svante Lifvergren, svante.lifvergren@vgregion.se

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2013.