Förbättrad prognostisering på kliniknivå

Historiskt har man inom Hälso- och sjukvården inte arbetat med prognostisering, produktionsplanering och produktionsutfall på något systematiskt sätt. Oftast har dessa varit i princip samma sak, man har använt historiska utfall som enda parametern vid prognostisering.

Målet med detta projekt är att skapa en prognostiseringsmodell som ger en bättre prognos och därmed ett bättre underlag för produktionsplanering på en klinik, i detta fall Kirurgkliniken KSS. Vi kommer att studera historiska data och analysera variationen, trender och tendenser i inflödet till kliniken. Vi kommer även att validera data i våra IT-system genom att studera flödet ur ett horisontellt perspektiv.

 

Kontakt:
Mats Johansson, mats.johansson@chalmers.se
Anders Plantin, anders.plantin@vgregion.se

Sidansvarig Publicerad: må 17 dec 2012.