Beslutsstödssystem för patientcentrerad Warfarindosering


I Sverige behandlas ca 100 000 patienter med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin. Det finns ett antal olika indikationer, men gemensamt för dessa är att behandlingen pågår under lång tid, ofta livsvarigt. Om blodförtunningen inte är tillräcklig kan blodpropp uppstå medan om den är för effektiv kan livsfarlig blödning uppstå.

Vid Lidköping sjukhus har stora ansträngningar gjorts för att minska variationen - mellan olika patienter såväl som hos den enskilde patienten.

Syftet med projektet är att skapa ett beslutsstödssystem för som hjälp vid dosering för individuell patient. Detta skall göras med hjälp av en metodik som har använts bland annat i tillförlitlighetstekniska problem men nu fått mycket vidare användningsområde som beslutsstödsmetodik, sk influensdiagram.

Projektet drivs av en gästforskare på CHI - Hendry Rohario från Singapore National University och Eindhoven University of Technology. Från Skaraborgs sjukhus kommer, förutom personal vid AVK (antivitamin-K) mottagningen, Alexander Chakunashvili (tekn dr från Chalmers) och Svante Lifvergren (utvecklingschef för SkaS), att medverka.

Som forskningsledare kommer Professor Bo Bergman att fungera. Projektet finansieras av Kristina Stenborgs stiftelse för vetenskaplig forskning. 

Kontakt

Hendry Raharjo, hendry@chalmers.se  

 

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2013.