Pågående projekt

Här hittar du pågående forskningsprojekt hos Centre for Healthcare Improvement


ENRICH: EC-CHINA RESEARCH NETWORK ON INTEGRATED CONTAINER SUPPLY CHAINS 

PURPOSE
The ENRICH network is a physical and virtual grouping of researchers designed to create an interdisciplinary think-tank and knowledge exchange platform for enhancing the future resilience and sustainability of container supply chains


PROBLEM
To develop an integrated CSC management scheme for enhancing resilience and sustainability in operational environments in which a high level of uncertainty exists due to economic crises, security risks, climate change, and ever-changing technologies.

CONTACT 

Kevin Cullinane
kevin.cullinane@gu.se
GU/Industrial and Financial Management & Logistics


HEALTHCARE LOGISTICS

At Chalmers, logistics research specifically applied in the healthcare sector is performed within the Centre for Healthcare Improvement – CHI.

Activities are presently focusing

  • Forecasting the demand for healthcare services
  • Capacity management in healthcare
  • Capacity considerations when re-designing facilities and processes
  • Efficient materials supply

Research is action-oriented, mainly co-created with the Region Västra Götaland.

CONTACT
Mats Johansson, Lars Medbo, Anders Plantin, Agneta Larsson
Chalmers University of Technology, Supply and Operations Mgmt


DECI – ett Horizon 2020-projekt

SYFTE
Med hjälp av IT och innovativa vårdmodeller skapa möjligheter för personer med minnesstörning och mild demens att fortsatt leva ett självständigt liv, och därmed kunna skjuta upp ytterligare sjukdom

PROBLEM
Dagens vårdmodeller tar inte hänsyn till existerande IT-stöd och patienters och anhörigas behov av koordinering kring komplexa (över huvudmannagränserna) vårdbehov

KONTAKT
Monika Jurkeviciute, doktorand

monika.jurkeviciute@chalmers.se


Patrik Alexandersson, projektledare
patrik.alexandersson@chalmers.se


Omställningen i Västra Götalandsregionen

SYFTE
CHI medverkar som forskningsaktör i Omställningen av sjukvården i Västra Götalandsregionen:

  • Utveckla och stärka den nära vården
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet
  • Öka användandet av digitala vårdtjänster
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Publicerad: ti 19 jun 2018. Ändrad: on 05 dec 2018