Patientinvolvering i förbättringsarbete

Historiskt sett har patientens roll inneburit ett ganska passivt förhållningssätt där man litat till den professionella hälso- och sjukvårdsexpertisens omdömen och beslut. Dagens patienter är dock intresserade av att få vara mera delaktiga i sin vård och behandling, vilket också ses som positivt för att skapa en bättre kvalitet. Det börjar dessutom komma exempel på att patienter och närstående kan vara delaktiga i att förbättra inte bara sin egen vård och behandling utan också i att förbättra hur vården utförs.
Mer information om projektet

Se film om tjänstedesign i vård och omsorg

Publicerad: fr 20 dec 2013. Ändrad: må 03 feb 2014