Centre for Healthcare Improvement - Chalmers

CHI - Centre for Healthcare Improvement

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.

Publicerad: on 24 okt 2012. Ändrad: fr 24 maj 2019