Smarta IT-lösningar kan förbättra livet för personer med minnesstörning och demens 
​Evert Larsson, 84, är en av deltagarna i DECI-studien. Han lider av lindrig minnesstörning, och uppskattar besöken av vårdteamen i sitt hem. " Det känns alltid tryggare att få vara i sitt hem", säger han.

Smarta IT-lösningar kan hjälpa personer med minnesstörning

​Många patienter som drabbats av minnesstörning eller demens blir isolerade och deprimerade, och tappar gradvis sin livskvalitet. Men det finns sätt att förbättra situationen. Det stora EU-projektet DECI, som delvis leds av Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, undersöker hur smarta IT-lösningar och nya sätt att organisera vården kan hjälpa patienterna till ett fortsatt bra liv.
​Tänk dig att inte längre kunna lita på dig själv. Tänk dig att plötsligt glömma var du är, vad du pratade om eller att du nyligen satte på spisen. Det här är verklighet för många patienter som diagnostiserats med minnesstörning eller demens.
 
– Många tappar sitt självförtroende. När du inser att du inte längre kan lita på ditt minne leder det ofta till mindre social interaktion, isolering och depression, säger Monika Jurkeviciute, doktorand på Chalmers.
 
Tillsammans med Patrik Alexandersson, föreståndare för Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola, har hon de senaste åren arbetat med det stora EU-projektet DECI. Målet är att stötta patienterna och deras familjer till ett fortsatt bra liv.
 
– Vi behöver hjälpa de här personerna att fortsätta vara en del av samhället så länge som möjligt. Målet är att öka deras kontroll över sjukdomen, med hjälp av verktyg som inte är invasiva, säger Jurkeviciute.
– Vi vill ge patienterna en möjlighet att behålla sin självständighet längre, säger Alexandersson. Vi hoppas kunna förlänga tiden de kan stanna i sitt hem, och undvika sjukhusvistelse eller att behöva flytta till ett demensboende.
 

IT-plattform och nya vårdlösningar

DECI är ett stort, internationellt projekt, unikt i sin omfattning: över 600 patienter i fyra länder deltar. I projektet ingår en IT-plattform för fysisk och kognitiv träning, en aktivitetsövervakningsenhet samt nya sätt att organisera vården.
 
De digitala verktygen är enkla och effektiva. Patienten bär en särskild klocka som övervakar aktiviteter, räknar steg och registrerar den tid som patienten tillbringar i och utanför hemmet. Dessutom har patienten tillgång till två webbaserade program med övningar för kognitiv stimulering och videoinstruktioner för fysisk träning.
 
– Vissa av dessa patienter skulle aldrig ha tränat utan de här digitala verktygen. De gör patienterna, familjerna och vårdgivarna bättre informerade och skapar en plattform för att ge uppmuntran och ha faktabaserade diskussioner om patienternas aktiviteter, säger Jurkeviciute.
 
DECI_750x400enkel.jpg
Chalmersforskarna Monika Jurkeviciute och Patrik Alexandersson hoppas att resultaten från DECI-projektet kan hjälpa patienter med minnesstörning och demens till ett bättre liv.
 

"Vi behöver hjälpa de här personerna att fortsätta vara en del av samhället så länge som möjligt. Målet är att öka deras kontroll över sjukdomen"

Monika Jurkeviciute, Chalmers
 
Att pröva nya sätt att organisera vården är en annan viktig del av projektet. En del av detta är att låta patienterna få en särskild ”case manager”, som tar hand om alla nödvändiga kontakter i sjukvårdsprocessen.
– Patienter med minnesstörning eller demens möter ett komplext sjukvårdssystem på olika nivåer. Därför är det viktigt med någon som samordnar vården, säger Alexandersson.
 
I den svenska delen av studien, som är kopplad till Skaraborgs sjukhus, används ytterligare ett proaktivt tillvägagångssätt i vården: nätverksbaserade mobila team, som besöker patienterna i deras hem.
– Mötet i hemmet är viktigt, säger Alexandersson. Det river maktstrukturer och gör dialogen med patienterna bättre. Att stötta patienterna i deras vardag är en svår utmaning, och det är ännu svårare att lyckas i sjukhusmiljö.
 
Evert Larsson, 84, är en av patienterna i projektet som uppskattar vårdbesöken i sitt hem. Han lider av lindrig minnesstörning, och anmälde sig direkt när han såg tidningsannonsen för studien.
– Det har varit bra. Jag trodde att jag skulle behöva åka någonstans för att få träffa doktorn, så detta har varit väldigt trevligt och intressant. Det känns alltid tryggare att få vara i sitt hem, säger Evert Larsson.
 

Färre sjukhusvistelser

Forskningsprojektet avslutas sommaren 2018. Monika Jurkeviciute och Patrik Alexandersson tror att det kan få betydelse för hur sjukhusen organiserar sin vård, och hoppas att det kan leda till minskade sjukhusvistelser, bättre kontakt mellan vårdgivare och patienter och att patienterna involveras mer i sin vård.
 
Monika Jurkeviciute hoppas att patienterna ska känna att de får större kontroll över sin situation.
– Jag tror att det här skulle kunna bli en vanlig metod för att behandla dessa patienter. Det ger en möjlighet att verkligen arbeta tillsammans med patienterna och erbjuda ett program, istället för att bara dela ut en informationsbroschyr, säger hon.
 
Patrik Alexandersson påpekar att den här patientgruppen inte har varit särskilt prioriterad. Kanske kan DECI-projektet bidra till att ändra på det.
 
– Jag hoppas att projektet visar hur viktigt det är att hantera den enorma sociala utmaning som minnesstörning och demens kan medföra, och skapa argument för att prioritera dessa patienter, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström
 

KONTAKT

Patrik Alexandersson, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers 

Mejl: patrik.alexandersson@chalmers.se
Telefon: 031-772 67 60


FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

 
 • DECI, Digital Environment for Cognitive Inclusion, är ett internationellt projekt inom EU:s ramprogram Horizon 2020
 • Projektets mål är att öka möjligheten för patienter med minnesstörning och demens samt deras familjer att bibehålla ett bra liv - med hjälp av innovativa IT-lösningar och nya sätt att organisera vården.
 • DECI leds delvis av CHI, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, och omfattar över 600 patienter i fyra länder.
 • DECI pågår mellan 2015 och 2018 och förutom CHI, Centre For Healtcare Improvement, vid Chalmers deltar följande samarbetspartners:

  Condazione Politecnico di Milano (Italien)
  Consoft Sistemi SpA (Italien)
  Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (Italien)
  Västra Götalandsregionen, Skaraborgs sjukhus (Sverige)
  Servicio Madrileño de Salud – Hospital Universitario de Getafe (Spanien)
  Maccabi Healthcare Services (Israel)
  Roessingh Research and Development (Holland)

Publicerad: fr 05 jan 2018. Ändrad: to 11 jan 2018