Medlemmar i CCR

Elektronikåtervinning i Sverige

Elektronikåtervinning i Sverige är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elprodukter och batterier. Vi erbjuder producenter av elprodukter och batterier kompletta lösningar för att hantera producentansvaret. Vi är också engagerade i utvecklingen av producentansvaret och en mängd hållbarhetsfrågor som berör elektronik- och producentansvarsbranschen. Läs mer om Elektronikåtervinning i Sverige.Chalmers Industriteknik 

Chalmers Industriteknik (CIT) är ett forskningsinstitut som fungerar som en länk mellan näringslivet och Chalmers resurser. Detta innebär att viktig kunskap från forskning och akademi ges möjlighet att tillämpas i industrin. Med Chalmers omfattande forskningsbas som verktygslåda får företag genom CIT tillgång till ett brett, tvärvetenskapligt spektrum av spetskompetens inom naturvetenskap och teknologi. Läs mer om Chalmers Industriteknik.


Swerea

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Alla instituten i Swerea arbetar med återvinning inom sina respektive områden. Läs mer om Swerea.


Datec Technologies Ltd.

Datec Technologies Ltd. är ett av de ledande företagen inom elektronikåtervinning och IT Asset Management i Europa med ursprung i Kilwinning, Skottland. Kretskortsdemontering är ett av Datecs specialistområden som erbjuds den internationella marknaden. Ett annat område är återvinning och avyttrande av OEM-överskott, föråldrade elektroniska komponenter, elektronikavfall och batterier av alla typer. Läs mer om Datec Technologies Ltd. 


Stena Metallkoncernen

Stena Metallkoncernens vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Våra återvinningsbolag Stena Recycling och Stena Technoworld finns i flera länder och bidrar varje sekund till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi återvinner varje år cirka fem miljoner ton avfall. Stena Metallkoncernen grundades 1939 och har idag verksamhet på runt 250 platser i 13 länder. Läs mer om Stena Metallkoncernen.


SP

Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka 10 000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. Läs mer om SP.


Renova

Renova AB är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Som kommunägt bolag har vi ett bredare och djupare mål än att generera så stor vinst som möjligt: Vi vill leda utvecklingen inom återvinnings- och avfallsområdet mot en långsiktigt hållbar tillväxt. Renova delar årligen ut ett miljöstipendium på 100 000 kronor till unga forskare verksamma inom avfall och miljö-området. Läs mer om Renova
Industriell Materialåtervinning (Chalmers)

Mer info kommer inom kort.

Metsol

Metsol AB is a Sweden-based company offering metallurgical services and products aiming to assist metal producers in obtaining a safer and more efficient production.
We have a solid metallurgical background and plant experience – know-how that we implement into projects and products. Our clients are primarily found among the major Nordic metal producers although we are happy to serve you in most locations. Läs mer om Metsol.

Hans Andersson Recycling

Läs mer om Hans Andersson Recycling

Kretslopp och vatten - Göteborgs stad

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall.

KTH

KTH erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar. Läs mer om KTH.

Högskolan i Borås

Ett ideal för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbildning och forskning i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för profession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett ömsesidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska samhällelig utveckling. Problematisering är vår styrka. Teori och praktik ser vi som sammanflätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans ger kvalitet i utbildning och forskning. Professionernas mångfasetterade problem förutsätter ett flervetenskapligt förhållningssätt, där det är naturligt att arbeta ämnesöverskridande. Läs mer om Högskolan i Borås.

SLU BioCentrum

Mer info kommer inom kort.

Gothenburg Reseach Institute vid Göteborgs Universitet

Mer info kommer inom kort.

Refind Technologies AB

Mer info kommer inom kort.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer info kommer inom kort.

Volvo Technology AB

Mer info kommer inom kort.

Volvo Car Group

Mer info kommer inom kort.

NCC

Mer info kommer inom kort.

Nilar AB

Mer info kommer inom kort.

Boliden AB

Mer info kommer inom kort.


Publicerad: ti 21 jan 2014. Ändrad: to 21 sep 2017