NiMH batteriets – roll i energisystemet och återvinningsmöjligheter

​Välkomna till ett seminarium i återvinningens och hållbarhetens tecken hos Chalmers Kompetenscentrum för Återvinning – CCR. Syftet är att diskutera återvinning av NiMH-batterier som energilager i ett energisystem med väsentliga andelar solel.

 

Program

10:00 Registrering och kaffe
10:15 Välkomna Britt-Marie Steenari, koordinator för CCR
10:45 Hydrometallurgisk återvinning av elektrodmaterial från NiMH-batteri Stina Starborg, Nilar AB och BM Steenari, Chalmers
11:15 LCA jämförelse mellan nytillverkade NiMHbatterimaterial och återvunna    Bengt Steen, Chalmers
11:45 Direkt återvinning av MH-material ger en uthållig batteriteknologi utan omsmältning  Dag Noréus, Stockholms Universitet
12:25 Lunch (sallad, bröd och dricka)
13:15 Nanoteknologi för extraktion och separation av REE – resultat från EuRARE projektet Vadim Kessler, SLU
13:45 Recovery of NiMH batteries by hydrometallurgical processing Kerstin Forsberg, KTH
14:15 Sustainability of solar energy and energy storage  Meng Tao, Arizona Tech Univ
14:45 Kaffe
15:15  Avslutande diskussion – områden för forskning och  utveckling  Britt-Marie Steenari 
16:00 Avslutning 
 

Inbjudan och program (pdf)

​Anmälan med information om specialkost görs på email senast 2017-10-10 till Sandra Gustafsson
Kategori Seminarium
Plats: 10:an, meeting room, Kemi, Campus Johanneberg
Tid: 2017-10-17 10:00
Sluttid: 2017-10-17 16:00

Publicerad: to 28 sep 2017.