Examensarbeten


Exjobb

Som medlemsföretag i CBA är det möjligt att föreslå exjobb. Det kan vara utredningsarbete, ett förslag på ett flerbostadshus, att belysa en aktuell frågeställning, utveckla bostad i trä, föreslå bostäder på någon överbliven plats i Göteborg eller andra städer. Studenterna väljer exjobb i början av september och förbereder exjobbsarbetet under hösten. Under våren genomförs exjobben och de presenteras i en stor utställning i slutet av maj. De examinatorer som är engagerade inom CBA genomför ofta exjobbspresentationer på CBA medlemsföretag.

Pågående exjobb våren 2021 har varit:
  • Bostad i trä.
  • Bostad för distansarbete
  • Möblerbarhetsanalyser
  • Post pandemic Living
  • Next generation single family housing
  • Byggemenskap

Exjobbsförslag – skicka epost till cba.arch@chalmers.se


Exjobb vårterminen 2019 

Comtemporary Living, a complement to the current housing stock for modern household constellations av Cajsa Tingdal

Home Free Home, a polyvalent approach to housing av Johanna Glán Brinkenberg och Sonja Miettinen

Durable Temporality, design and temporality in modular architecture av Sofia Nordin

Care of Masthuggskajen, modern cohousing with focus on sharing and social interaction av Gustav Jönsson
 

Exjobb vårterminen 2018


Exjobbet The Urban Garden av Alesia Wessfeldt. Energy efficient and ecological multifamily housing in Gothenburg


Höstterminen 2017


Under höstterminen 2017 gjorde fyra examensarbeten med fokus på bostadens arkitektur.


Exjobbet Reform the Norm av Emma Anderberg och Matilda Leffler diskuteras boende och bostad ur ett genusperspektiv. How can residential architecture challenge gender norms and promote gender equality?


Exjobbet Viskaplus, Första plusenergiområdet i Viskafors av Miran Alwan visar hur 22 nya hyresrättsvillor kan komplettera Viskafors centrum. De nya husen ligger kring en konstgjord sjö som också är en del i projektets energisystem.


Exjobbet STUDENT HOUSING FOR A BETTER FUTURE av Gabriela Stojanovska presenterar ett studentbostadshus med fokus på sociala mötesplatser för de boende, plusenergisystmen, och möjligheter till odling i vertikala växthus.


Exjobbet Spatial Boundaries in a Housing Context av Erik Åström har också fokus på hur mötesplatser kan utvecklas i ett studentboende. How can the shared areas within a housing context be developed and designed so that new interactive relationships between functions can be formed?

 
Vårterminen 2017
 
Vårterminen 2017 gjorde Theresa Brander ett textbaserat projekt om byggkostnad och ekonomi.
 
Vårterminen 2017 gjorde tre studenter exjobb med förslag till idé som Riksbyggen ville belysa. Bostäder för unga vuxna i Lindholmshamnen i form av booklets. Andra ämnen var bostäder för unga vuxna i form av kollektivboende vid Bohusgatan och bostäder i höghus.

Qiaoyi Tong

Hang Out Inside - a possibility of young adults living responding to Nordic climate

 

Felicia Davidsson

A-PART-MENT - transitions between different degrees of privacy in a co-living setting

 

Tung Phan

Dwellings for Young Adults - the contributions of daylight and shared space to compact apartments 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.