Aktuella nyheter

Gästföreläsning

Siv Helene Stangeland från Helen & Hard föreläser under rubriken:

A relational design approach to housing.


Tid och plats: Tisdag 27/2 16:15 - 17:45, Sal SBH1


Mer info här


CBA Bostadsdag 25 januari i Stockholm

Torsdagen 25 januari genomfördes CBAs bostadsdag i Stockholm i en fullsatt ArkDes Aula. Temat för dagen var åter "Svensk bostad i internationell toppklass" och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Sveriges Arkitekter genom Julia Hertzman och ArkDes Monica Sand.

Bostäder och bostadskvaliteter från olika tider

I ett göteborgsperspektiv.


 


Läs artikeln här.Om Vallastaden i Jönköpings-Posten

Kaj Granath, Jönköping University, skriver om höstens stora bygghändelse utställningen i Vallastaden, Linköping. Läs artikeln här.


CBA Bostadsdag 28 november i Växjö

 

Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö.Tisdagen den 28 november samlades ett åttiotaltal representanter från näringsliv, akademi och politik för en fjärde bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi, i Södra-salen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för dagen var åter ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Institutionen för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Ola Nylander, Professor vid Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, gav en presentation om orsaken till och betydelsen av en centrumbildning för boendets arkitektur. Förutom redovisning pågående CBA-forskning gavs presentationer av adjungerad professor Mats Elgström om hyresrätter i USA med stora gemensamma ytor och hög standard. Åke Tyrberg, universitetsadjunkt i byggteknik, talade om byggnadsutformningsprogrammet som finns vid Linnéuniversitetet. Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö. Kirsi Jarnerö, David Andersson och Sara Hyltén-Cavallius berättade om BOOST-projektet, en del av den forskning som utvecklas genom Smart Housing Småland. Gunilla Fagerström lyfte fram Boverkets bidrag till god bostadsarkitektur. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, avslutade Bostadsdagen med att från sitt perspektiv som riksdagsledamot berätta om arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna. Mer info i form av program och föredragsbilder finns på hemsidan.


Alla deltagare engagerades i att med hjälp av mentimeter-utrustning ge sin syn på olika frågor som rör den rådande situationen inom bostadsbyggandet i Sverige. Som svar på vilka problem man ser i dagens bostadsbyggande lyfte publiken särskilt fram frågor kring okunskap, tidspress, segregation och kortsiktighet. Deltagarna fick också svara på vad kvalitet i en bostad är och i ett jämnt svarsfält stack dock aspekter som ljus, planlösning och sunda material ut.

 

CBA nyhetsbrev hösten 2017
Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand


PhD-student in industrial housing / För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. ANSÖKAN SENAST 17 DECEMBER 2017.


Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand
CBA bostadsdag i Växjö 28 november


Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och hur vi åstadkommer det i de nya bostäder som byggs. Arkitekter och forskare verksamma inom CBA tillsammans med kollegor på Linnéuniversitetet, presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med medverkande politiker kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass, och hur vi når dit?


Mer information och program >>Nytt bokprojekt


Inspirerade av Bygglovsboken som Svensk Standard gav ut 2015 kommer CBA i bokform presentera de bostadsprojekt, för flerfamiljshus, som lämnades in som bygglovsansökningar i Göteborg 2016. Med en bok med samlade göteborgska bygglov vill CBA dels ge en heltäckande bild av de bostäder som planerades under 2016 och dels, tillsammans med de arkitekter, beställare, planerare och finansiärer, som står bakom arbetet med de inlämnade byggloven starta en diskussion om vad det är vi kommer att bygga de närmsta åren.


Vi ger här ett smakprov på den sammanställning som nu pågår.Ola Nylander intervjuad i Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra
Hemsida, Hem och HyraBostadsarkitektur i internationell toppklass

CBA medverkar i bo- och samhällsexpo i Vallastaden.


Den 21 september medverkar CBA och riksdagsledamot Emma Hult (MP) i Vallastaden där centrumet och dess forskning presenteras. Seminariet har fokus på bostadskvalitet i relation till den kraftigt ökande bostadsproduktionen.

 

Plats och tid: Stora salen, Expoarenan, kl 14:15-15:45

https://www.vallastaden2017.se/program/bostadsarkitektur-med-internationell-toppklass/CBA i Almedalen


CBA medverkade under sommarens Almedalsvecka i ett seminarium anordnat av Strategisk Arkitektur i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård. Titeln för seminariet var Fort och fel-eller kan vi verkligen bygga bra bostäder billigt? Bransch, akademi och rikspolitik möttes i en diskussion om hur man kan värna kvalitet i bostadsbyggandet  i dagens situation på bostadsmarknaden.

 
foto: Strategisk Arkitektur

Ur programmet:

Beskrivning av samhällsfrågan

Debatterna är många om hur vi snabbt ska möta en växande bostadsefterfrågan och bygga billigare, men var förs diskussionen om kvaliteten i de bostäder som byggs? Marknaden försöker lösa bostadsförsörjningen med allt mindre ytor och andra förenklingar, men bygger vi då verkligen den goda bostaden?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Uppfyller nybyggda lägenheter de funktioner som låter människor få sina livsbehov tillgodosedda? Kommer bostäderna vara generella nog på sikt? Eller riskerar de att bli dagsländor som måste byggas om i framtiden? I en kraftigt växande sektor kan man rent av fråga sig om tillräcklig kunskap finns bland bostadsproducenter och arkitekter. Och vilket ansvar skall myndigheter och lagstiftare ta? Strategisk Arkitektur är huvudpartner i nystartade Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola och tillsammans med doktoranden Hanna Morichetto möter vi miljöpartisten Emma Hult från rikspolitiken samt Fredrik Hemborg från Bonava för ett samtal kring boendekvalitet. Vad gör bostäder hållbara över tid, och vilka kvaliteter ska man satsa på för att få ut mest för pengarna? Klarar marknaden själv av att bygga tillräckligt bra bostäder, även där betalningsförmågan är begränsad, eller behöver staten säkerställa att gamla misstag inte görs om på nytt?

Arrangör: Strategisk Arkitektur

Medverkande:

Andreas Fries, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, Fredrik Hemborg, Affärsenhetschef Sverige, Bonava, Emma Hult, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Hanna Morichetto, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Ragnar Stenport, Projektutvecklingschef Stockholm, Stena Fastigheter

 

Läs mer i nyhetsbrevet från Strategisk Arkitektur:

http://www.strategiskarkitektur.se/wp-content/uploads/2017/08/Nyhetsbrev-nr-2-2017.pdf

 

Titta på seminariet via Sveriges Arkitekters hemsida:

https://www.arkitekt.se/arkitekturtradgarden-5-juli/


 
Gibraltarvallen - en markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö
 

Under våren 2017 avgjordes den av Göteborgs Stad arrangerade markanvisningstävlingen om flerbostadshus i trä på Gibraltarvallen i Johanneberg. Kajsa Crona, en av medarbetarna i CBA, och Jonas Carlsson lektor i Housingstudion står bakom ett av de båda vinnande förslagen ”Slå rot” och ”Osmos”.

 

Från Göteborgs Stads hemsida:

”Göteborgs stad bjuder in till markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö.
Målet är att få till stånd goda bostäder i energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar gränser.
Med denna tävling vill vi utmana till innovation och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet. Tävlingen syftar också till att ta ett tydligt steg mot en normalisering av trähusbyggandet och att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan mana till efterföljd så att trä på sikt kan används oftare i byggandet av flerbostadshus.
Platsen för tävlingen är södra delen av Gibraltarvallen i Johanneberg. Tomten ligger väl till för kollektivtrafik och här finns ett stort utbud av små butiker och matställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra till att stärka stadslivet ytterligare.”

Nyhetsbrev kvartal 2, 2017

Centrum för boendets arkitektur CBA har startat. Frukostmöte 28 februari, bostadsdag i Göteborg 21 mars och bostadsdag i Jönköping 10 maj, har varit tre välbesökta arrangemang i CBAs regi.

Bostadsdag i Jönköping 10 maj

Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass.

​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens nya bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas väldigt lite om kvalitet. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. I samarbete med Tekniska Högskolan, Jönköping University, anordnar CBA en Bostadsdag i Jönköping. Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Tekniska Högskolan i Jönköping presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi.


Presentation från Bostadsdagen >>


Bostadsdagen 21 mars: Svensk bostad i internationell toppklass 

På bostadsdagen 21 mars har vi ett intensivt program och vi kommer denna gång ha fokus på kvalitet. Bostadsforskare knutna till CBA kommer presentera kunskapsläget inom boende och bostad. 
Emma Hult riksdagsledamot (MP) och Johannes Hulter byggnadsnämndens 1 vice ordförande, Göteborg, är våra gäster och berättar om relationen mellan bostadsbyggande och politik på nationell och lokal nivå.

Presentation från Bostadsdagen >>


Nytt centrum för boendets arkitektur!

Äntligen – CBA officiellt ett centrum på Chalmers! I måndags kom beskedet, Chalmers rektor gav ok för Centrum för boendets arkitektur. – Vi som jobbat med förberedelserna, Ola Nylander, Anna Braide Eriksson, Sten Gromark och Hanna Morichetto m fl, är förstås väldigt glada och nöjda med det. Nu börjar arbetet med CBA, säger Ola. Även styrkeområde Building Futures som blir värdar för centrumet välkomnar beslutet. ”Centrum för boendets arkitektur adresserar en mycket relevant samhällsutmaning, både i Sverige och globalt där vi från styrkeområdets perspektiv ser Centrum för boendets arkitektur som en mycket viktig nod i ett fokus på boendefrågor på Chalmers”, säger Henriette Söderberg, styrkeområdesledare för Building Futures. 

Läs mer om nytt centrum för CBA >>


Ansökan om centrumbildning

Ansökan har lämnats in till Chalmers rektor om att få starta Centrum för boendets arkitektur (CBA). Om allt går som beräknat kör vi igång officiellt 1 januari 2017.  Bakgrunden till vår satsning är den djupa bostadsbristen och den nya bostadspolitiken ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. Genom CBA vill vi utveckla kunskap och utmana i frågor där framtida samhällsbyggnadsinsatser formas. Vi har tidigare presenterat våra idéer med CBA i ett initieringsmöte hösten 2015 och en bostadsdag våren 2016. Sedan vår förra bostadsdag är det många företag som visat intresse för lunchföredrag och seminarier av forskare från Chalmers Arkitektur. Vi har under våren och hösten besökt en rad företag för information om Centrum för boendets arkitektur och kommande verksamhet.

Läs mer i Nyhetsbrev november 2016 >>

Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: ti 20 feb 2018