Aktuella nyheter

CBA kursen Detaljens betydelse

Under hösten har kursen Detaljens betydelse pågått. Deltagarna har gjort studieresor, lyssnat på föreläsningar och praktiskt övat på att bygga, mura och bocka plåt. Kursen avslutas med workshopar på Ringön 24/11. Veckan därpå onsdagen 5 dec, mellan kl 17 – 19 bjuder CBA in till vernissage på Ringön. Deltagarna visar sina arbeten.


Läs mer och anmälan.

 

Europas Brasilia – En film om Sagal Hussein från Hjällbo

Inspirerade av Le Corbusiers idéer om staden som en maskin, och estetiken från Brasiliens nya huvudstad Brasilia, försökte stadsplanerarna i Göteborg bygga en ny stad för 200 000 invånare, mitt ute i skogen. Ingenting blev som dom hade planerat. Europas Brasilia berättar den episka historien om de nordöstra förorterna i Sveriges största industristad Göteborg. 

 

Välkomna till en spännande kväll med filmvisning och efterföljande panelsamtal som leds av filmens regissör Carl Pontus Hjorthén och Alfredo Torrez, projektledare på Hyresgästföreningen. Panelen kommer bl. a. bestå av Ola Nylander, forskare med fokus på arkitektur och stadsbyggnad, Kicki Persson, projektledare på Hyresgästföreningen och Kristofer Lundberg,  regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige.


Anmälan och mer info.

Bra start för CBA:s kurs Bostadens ekonomi!

Under hösten har CBA genomfört kursen Bostadens ekonomi för yrkesverksamma med ett tjugotal deltagare. Majoriteten var praktiserande arkitekter med lång erfarenhet av att rita bostäder, men här deltog också till exempelprojektutvecklare från HSB, strateger från Älvstranden Utveckling och förhandlare påHyresgästföreningen. Mixen av deltagare var en stor tillgång i diskussionerna. Läs mer.


Kursdeltagarna är överlag mycket positiva i sina omdömen om kursen, vilket inspirerar oss på CBA att köra en ny omgång framöver. Skicka gärna intresseanmälningar till Ola Nylander (ola.nylander@chalmers.se)
så ser vi när det kan vara läge att dra igång omgång 2.

Toppbetyg för bostadskurs

Adjungerad professor Kajsa Crona är sedan några år tillbaka kursansvarig för AT2 kursen Byggnad&Klimat. Det är en bostadskurs där flera medarbetare i CBA medverkar som föreläsare, handledare och kritiker. Docent Paula Wahlgren från Byggnadsteknologi har också en viktig del i kursen. Studenterna gestaltar ett radhus på en aktuell plats i Göteborg, ritar planlösningar och gör energiberäkningar.

 

Nu har studenternas kursutvärdering presenterats och det är ett toppbetyg på 4,86, på en 5-gradig skala. Det är ett av de högsta betygen som registrerats i det kursutvärderingssystem som lanserades på Chalmers 2013. Detta är något som CBA självklart vill lyfta fram. Nu jobbar vi på att bostadskurserna på A-kandidaten och Masterstudion ska få samma resultat i kursutvärderingarna. Det är kurser som också har betyg en bit över betyg 4, men där Kajsas prestation inspirerar till att göra kommande kurser snäppet bättre.

 

Kajsa Crona är med CBA styrgrupp och bostadsansvarig på Sweco.

 Bilder från vårens AT2 projekt: av Studenter Joline Schikan, Jimmy Örtendal och Rasmus Karlsson Berntsson har gjort bilderna.


Save the Date! Hälsa och arkitektur

Mini-symposium inom ramen för C-ARC med fokus på teori- och metodutveckling.
Onsdag 20 februari genomförs ett symposium kring temat hälsa och arkitektur. Ämnets relevans är stor, hälsofrågan är en av vår tids stora utmaningar och vi möter ständigt ökande evidens att den byggda fysiska miljön har inverkan på människans hälsa genom olika mekanismer. Läs mer.

Begränsat antal platser, mer info om anmälan kommer i december.

Föreläsningar hösten 2018

Under november och december är CBA med och arrangerar fem föreläsningar om bostadsarkitektur och bostadsrelaterade frågor. Föreläsningarna är kopplade till den pågående kursen Stadsbostaden, årskurs 2, men är öppna för alla på Chalmers ACE. CBAs medlemmar är också välkomna.


Föreläsningarna börjar kl 16 och pågår fram till 17. Föreläsningssal SB-H1, Sven Hultins gata 6.


För mer information om föreläsarna och deras ämnen klicka på länkarna nedan.

7 november, Inifrån och ut.
Ludmilla Larsson, Brunnberg&Forshed arkitektkontor

14 november, Bostadsarkitektur och stadsbyggnad
Mats Egelius, White arkitekter

21 november, Den öppna planlösningens bostad - Öppen eller stängd?
Maja Willén, Konstvetenskap, Stockholm

28 november, Barnfamiljer i bostadskrisens skugga – varför har inte alla barn i Sverige rätt till ett hem?
Tove Samzelius , doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

5 december, Bostadsbyggandet i Göteborg
Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA

 

 

Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitetFramtiden och CBA (Centrum för Boendets Arkitektur) presenterade under ett välbesökt frukostseminarium den 27/9 i JSP ett nytt forskningsprojekt för att utveckla ett verktyg för att säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet.

 

Ola Nylander (Konstnärlig Professor Chalmers) inledde med Erfarenheter från miljonprogrammet, Gunnar Persson (Framtiden Byggutveckling) fortsatte med Framtidens utmaningar i 'det nya miljonprogrammet', och Kaj Granath (Gästforskare Chalmers) berättade om det nya projektet Volym med kvalitet – utveckling av ett verktyg för praktiken.


Läs mer.


CBA Bostadsskola 2018

CBA bjuder in till en bostadsskola i form av endagskurs 14 november i Göteborg och 21 november i Stockholm. Ambitionen med bostadsskolan är skapa ökad kunskap om bostadskvaliteter med syfte att utveckla CBA företagens arkitektur- och beställarkompetens.


Bostadsskolans fokus är på planlösningar och vänder sig i första hand till CBAs medlemmar som arbetar som projektledare, projektutvecklare och handläggare i byggföretag, bostadsföretag, likväl som kommunala tjänstemän. Kursdeltagare behöver inte ha tidigare arkitektutbildning.


Läs mer.

Anmälning

Obs! att det är samma kurs som går på två olika platser.

Arkitekten.se skriver om CBAs kurs Detaljens betydelse


CBA kurser är igång

22 augusti var det kursstart på CBAkursen Bostadens ekonomi. Drygt 20 kursdeltagare samlades i Chalmersska huset där kursledare Anders Svensson från Caselab tog emot. 

 


23 augusti var det kursstart på CBA kursen Detaljens betydelse. Kursledare August Orrling, från Fredblads och Magnus Almung från Tengboms inledde kursen med en studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk. På studieresan blandades studiebesök och praktiska inslag med murning.

 

 


Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Göteborgs ytterstadsdelar: en uppföljningsstudie

28 maj levererade CBA en uppföljningsstudie om den ombildning av hyresrätter till bostadsrätter som skett i tre miljonprogramsområden i Göteborg. Utvärderingen är gjord på uppdrag av Stadsledningskontoret och med hjälp av Radar arkitektur och planering.

   

Slutrapporten finns att läsa här.


CBA kurs, Detaljens betydelse

 


Läs mer om kursen här (pdf)

Maila ditt intresse för kursen Detaljens betydelse, senast den 25 maj 2018 till, cba.arch@chalmers.se​och magnus@almung.se​.CBA boken Göteborg bygger 2016

CBA boken Göteborg bygger 2016.pngFöreläsning, onsdag 11 april 

Föreläsning, onsdag 28 mars

Tid :kl 16, Plats: Sal SB H2, Sven Hultinsgata 6

 

 

 

CBA Bostadsdag 25 januari i Stockholm

Torsdagen 25 januari genomfördes CBAs bostadsdag i Stockholm i en fullsatt ArkDes Aula. Temat för dagen var åter "Svensk bostad i internationell toppklass" och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Sveriges Arkitekter genom Julia Hertzman och ArkDes Monica Sand.

Bostäder och bostadskvaliteter från olika tider

I ett göteborgsperspektiv.


 


Läs artikeln här.Om Vallastaden i Jönköpings-Posten

 

Kaj Granath, Jönköping University, skriver om höstens stora bygghändelse utställningen i Vallastaden, Linköping. Läs artikeln här.

 

CBA Bostadsdag 28 november i Växjö

 

Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö.Tisdagen den 28 november samlades ett åttiotaltal representanter från näringsliv, akademi och politik för en fjärde bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi, i Södra-salen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för dagen var åter ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Institutionen för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Läs mer

 

 

CBA nyhetsbrev hösten 2017
Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand


PhD-student in industrial housing / För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. ANSÖKAN SENAST 17 DECEMBER 2017.


Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand
CBA bostadsdag i Växjö 28 november


 

Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och hur vi åstadkommer det i de nya bostäder som byggs. Arkitekter och forskare verksamma inom CBA tillsammans med kollegor på Linnéuniversitetet, presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med medverkande politiker kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass, och hur vi når dit?


Mer information och program >>Nytt bokprojekt


 

Inspirerade av Bygglovsboken som Svensk Standard gav ut 2015 kommer CBA i bokform presentera de bostadsprojekt, för flerfamiljshus, som lämnades in som bygglovsansökningar i Göteborg 2016. Med en bok med samlade göteborgska bygglov vill CBA dels ge en heltäckande bild av de bostäder som planerades under 2016 och dels, tillsammans med de arkitekter, beställare, planerare och finansiärer, som står bakom arbetet med de inlämnade byggloven starta en diskussion om vad det är vi kommer att bygga de närmsta åren.

 Ola Nylander intervjuad i Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra

 


  

Hemsida, Hem och Hyra

 


 


 

Bostadsarkitektur i internationell toppklass

 

CBA medverkar i bo- och samhällsexpo i Vallastaden.

 
Den 21 september medverkar CBA och riksdagsledamot Emma Hult (MP) i Vallastaden där centrumet och dess forskning presenteras.
Seminariet har fokus på bostadskvalitet i relation till den kraftigt ökande bostadsproduktionen.

 

Plats och tid: Stora salen, Expoarenan, kl 14:15-15:45

 

https://www.vallastaden2017.se/program/bostadsarkitektur-med-internationell-toppklass/

 
 

CBA i Almedalen

 

CBA medverkade under sommarens Almedalsvecka i ett seminarium anordnat av Strategisk Arkitektur i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård. Titeln för seminariet var Fort och fel-eller kan vi verkligen bygga bra bostäder billigt? Bransch, akademi och rikspolitik möttes i en diskussion om hur man kan värna kvalitet i bostadsbyggandet  i dagens situation på bostadsmarknaden.

 

 
foto: Strategisk Arkitektur

 

Ur programmet:

 

Beskrivning av samhällsfrågan

 

Debatterna är många om hur vi snabbt ska möta en växande bostadsefterfrågan och bygga billigare, men var förs diskussionen om kvaliteten i de bostäder som byggs? Marknaden försöker lösa bostadsförsörjningen med allt mindre ytor och andra förenklingar, men bygger vi då verkligen den goda bostaden?

 

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

 

Uppfyller nybyggda lägenheter de funktioner som låter människor få sina livsbehov tillgodosedda? Kommer bostäderna vara generella nog på sikt? Eller riskerar de att bli dagsländor som måste byggas om i framtiden? I en kraftigt växande sektor kan man rent av fråga sig om tillräcklig kunskap finns bland bostadsproducenter och arkitekter. Och vilket ansvar skall myndigheter och lagstiftare ta? Strategisk Arkitektur är huvudpartner i nystartade Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola och tillsammans med doktoranden Hanna Morichetto möter vi miljöpartisten Emma Hult från rikspolitiken samt Fredrik Hemborg från Bonava för ett samtal kring boendekvalitet. Vad gör bostäder hållbara över tid, och vilka kvaliteter ska man satsa på för att få ut mest för pengarna? Klarar marknaden själv av att bygga tillräckligt bra bostäder, även där betalningsförmågan är begränsad, eller behöver staten säkerställa att gamla misstag inte görs om på nytt?

 

Arrangör: Strategisk Arkitektur

 

Medverkande:

 

Andreas Fries, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, Fredrik Hemborg, Affärsenhetschef Sverige, Bonava, Emma Hult, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Hanna Morichetto, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Ragnar Stenport, Projektutvecklingschef Stockholm, Stena Fastigheter

 

 

 

Läs mer i nyhetsbrevet från Strategisk Arkitektur:

 

http://www.strategiskarkitektur.se/wp-content/uploads/2017/08/Nyhetsbrev-nr-2-2017.pdf

 

 

 

Titta på seminariet via Sveriges Arkitekters hemsida:

 

https://www.arkitekt.se/arkitekturtradgarden-5-juli/

 


 
 
Gibraltarvallen - en markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö

Under våren 2017 avgjordes den av Göteborgs Stad arrangerade markanvisningstävlingen om flerbostadshus i trä på Gibraltarvallen i Johanneberg. Kajsa Crona, en av medarbetarna i CBA, och Jonas Carlsson lektor i Housingstudion står bakom ett av de båda vinnande förslagen ”Slå rot” och ”Osmos”.

 

Från Göteborgs Stads hemsida:

”Göteborgs stad bjuder in till markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö.
 
Målet är att få till stånd goda bostäder i energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar gränser.
 
Med denna tävling vill vi utmana till innovation och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet. Tävlingen syftar också till att ta ett tydligt steg mot en normalisering av trähusbyggandet och att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan mana till efterföljd så att trä på sikt kan används oftare i byggandet av flerbostadshus.
 
Platsen för tävlingen är södra delen av Gibraltarvallen i Johanneberg. Tomten ligger väl till för kollektivtrafik och här finns ett stort utbud av små butiker och matställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra till att stärka stadslivet ytterligare.”
 
 

Nyhetsbrev kvartal 2, 2017

Centrum för boendets arkitektur CBA har startat. Frukostmöte 28 februari, bostadsdag i Göteborg 21 mars och bostadsdag i Jönköping 10 maj, har varit tre välbesökta arrangemang i CBAs regi.
 

Bostadsdag i Jönköping 10 maj

 

Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass.

 

​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens nya bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas väldigt lite om kvalitet. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. I samarbete med Tekniska Högskolan, Jönköping University, anordnar CBA en Bostadsdag i Jönköping. Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Tekniska Högskolan i Jönköping presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi.

 


 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Bostadsdagen 21 mars: Svensk bostad i internationell toppklass 

 

På bostadsdagen 21 mars har vi ett intensivt program och vi kommer denna gång ha fokus på kvalitet. Bostadsforskare knutna till CBA kommer presentera kunskapsläget inom boende och bostad. 
Emma Hult riksdagsledamot (MP) och Johannes Hulter byggnadsnämndens 1 vice ordförande, Göteborg, är våra gäster och berättar om relationen mellan bostadsbyggande och politik på nationell och lokal nivå.

 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Nytt centrum för boendets arkitektur!

 

Äntligen – CBA officiellt ett centrum på Chalmers! I måndags kom beskedet, Chalmers rektor gav ok för Centrum för boendets arkitektur. – Vi som jobbat med förberedelserna, Ola Nylander, Anna Braide Eriksson, Sten Gromark och Hanna Morichetto m fl, är förstås väldigt glada och nöjda med det. Nu börjar arbetet med CBA, säger Ola. Även styrkeområde Building Futures som blir värdar för centrumet välkomnar beslutet. ”Centrum för boendets arkitektur adresserar en mycket relevant samhällsutmaning, både i Sverige och globalt där vi från styrkeområdets perspektiv ser Centrum för boendets arkitektur som en mycket viktig nod i ett fokus på boendefrågor på Chalmers”, säger Henriette Söderberg, styrkeområdesledare för Building Futures. 

 

Läs mer om nytt centrum för CBA >>

 


 

Ansökan om centrumbildning

 

Ansökan har lämnats in till Chalmers rektor om att få starta Centrum för boendets arkitektur (CBA). Om allt går som beräknat kör vi igång officiellt 1 januari 2017.  Bakgrunden till vår satsning är den djupa bostadsbristen och den nya bostadspolitiken ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. Genom CBA vill vi utveckla kunskap och utmana i frågor där framtida samhällsbyggnadsinsatser formas. Vi har tidigare presenterat våra idéer med CBA i ett initieringsmöte hösten 2015 och en bostadsdag våren 2016. Sedan vår förra bostadsdag är det många företag som visat intresse för lunchföredrag och seminarier av forskare från Chalmers Arkitektur. Vi har under våren och hösten besökt en rad företag för information om Centrum för boendets arkitektur och kommande verksamhet.

 

Läs mer i Nyhetsbrev november 2016 >>

 


 


 Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: fr 23 nov 2018