Forskning

Bostadsundersökning Älvstranden Kvarboende

Under 2021 presenteras en studie om flerbostadshus byggda 1990-2015 på Norra Älvstranden i Göteborg. Fokus för projektet är att undersöka möjligheterna att bo kvar i sina lägenheter även om behov av vård och omsorg skulle uppkomma. En vetenskaplig artikel väntar på publicering och en bok kommer färdigställas under våren 2021.


Frostaliden, boendekvalitet i flerbostadshus byggda i massivträ.

Under hösten 2019 intervjuade adjungerad professor Janne Larsson och professor Ola Nylander boende i Stadsdelen Frostaliden, Skövde. De undersökta husen är två flerbostadshus i massivträ och undersökningen har fokus på boendekvalitet i trähus. -Har trä betydelse för de boende i Frostaliden. Under våren 2020 gjordes en uppföljning med en enkätundersökning där nästan hälften av de boende medverkade. Resultatet presenteras i CBAs föreläsningsserie 17mars och längre fram i vår kommer boken: Frostaliden, boendekvalitet i flerbostadshus byggda i massivträ.

Att bo och trivas i trähus

CBA gör under 2021 en förstudie finansierad av VGR. Professor Ola Nylander driver projektet där HSB, Riksbyggen, Linnéuniversitetet, Sweco och Johanneberg Sciense Park medverkar. Träkansliet och Södra trä är med och motfinansierar. Förstudien har två delar. Inledningsvis görs en undersökning om vilka är hindren för ett ökat trähusbyggande i Västra Götaland. I projektets andra fas ska förutsättningar för en doktorand i bostäder i trä undersökas. 
 

Bostadsundersökning av Brf Viva

CBA gör på uppdrag av Riksbyggen en bostadsundersökning i det prisbelönta bostadshuset Viva, Södra Guldheden, Göteborg. TD Anna Braide ansvarar för undersökningen där erfarenheter samlas in på hur de boendes uppfattning av social hållbarhet, bilpool, solcellsenergilösningar, sociala rum för möten och arbete. Studien kommer pågå 5år och delrapporteras.  
 

Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed har CBA gjort en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans forskare från CBA återvänder till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?
Projektet presenterades 2018 i boken: Förtätning på Främlingsvägen. 


Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Doktorander

Seniorforskare

Adjungeringar


Sidansvarig Publicerad: fr 12 nov 2021.