Kommande aktiviteter


Bostadsdag i Malmö 4 februari 2020 på FormDesignCenter

Centrum för boendets arkitektur (CBA) arrangerar 4 februari 2020 en bostadsdag i Malmö, på FormDesignCenter. Temat för dagen är: Hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet
 
Program

13-13.30 Centrum för boendets arkitektur, CBA. Ola Nylander, Kaj Granath och Anna Braide, från CBA, Chalmers hälsar välkommen och berättar om CBAs verksamhet i form av populariseringar av gjord forskning, pågående projekt om ekonomi, kvalitet och flexibilitet. Men även de kurser i ekonomi, planlösningar och detaljens betydelse som CBA driver som vidareutbildningar.

13.30 Det hållbara hemmet. Tekn dr Pernilla Hagbert, KTH har för CBAs räkning gjort en popularisering av sin avhandling som nu ges ut av Studentlitteratur.

13.50 Förtätning av ett miljonprogramsområde, exemplet Norra Fäladen. Professor Mattias Kärrholm, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet. Ett forskningsprojekt som studerar de sociala effekterna av långsam förtätning.

14.10 Accessory Dwelling Unit, en ny byggnadstyp i villaområdet. Per-Johan Dahl, arkitekt och universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Ett forskningsprojekt om en ny byggnadstyp som möjliggör förtätning av villaområden.

14.30 Paus

15 Att bygga billigt är dyrt. Adj professor Kajsa Crona, Chalmers CBA, presenterar CBAs kortrapport om bostadsekonomi, där avskrivning och möjligheterna till hållbart bostadsbyggande är i fokus.

15.20 Hållbart boende i gemenskap: ett steg mot integration och minskad klimatpåverkan. Ivette Arroyo arkitekt och Erik Johansson civilingenjör, Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Ett forskningsprojekt som studerar nya boendeformer som består av olika grader av boendegemenskap och brukarinflytande.

15.40 Daylight in Swedish multi-dwelling buildings. Iason Bournas, doktorand, Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet. Research on the effects of urban densification, building typology and occupant behavior.

16.00 Den föränderbara bostaden. Anna Braide, tekn dr och arkitekt, Chalmers CBA, berättar om sin avhandling Dwelling in Time (2019) om flexibla bostäder och social hållbarhet.

16.20 Avslutning med diskussion/sammanfattning av dagen. Vilka är de viktiga bostadsbyggarfrågorna? Med vad och hur kan bostadsforskningen bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet?

17 Bostadsdagen avslutas, möjlighet till mingel en stund efteråt.
 

Var: Form Design Center i Malmö 
När: 4 februari 2020 kl. 13–17
 

 

Bokrelease på Vi byggde gemenskap, med författaren Helena Westholm

Lagerhuset, Järntorget. 26 februari, från 17Bokrelease på Liljewalls arkitekter

CBA tillsammans med Studentlitteratur, presenterar två populariseringar.  Eva Minouras Bostadsgården, och Pernilla Hagberts Det hållbara hemmet.

Odinsplatsen 1. 26 mars.CBA bostadsdag på KTH

31 mars. Program kommer inom kort.Kurser

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Publicerad: ti 21 jan 2020.