Genomförda aktiviteter

​20201014 - Antti Kurvinen föreläsning om Lönsamhetskalkyler för hållbart bostadsbyggande. CBA webbinarium.

20200930 - Hållbara hem och bostadsgårdar - Bostadsforskning som verktyg för samhällsbyggandet.
Medverkande: Pernilla Hagbert - KTH, Eva Minoura - Sveriges arkitekter, Jennie Wiederholm - Hyresgästföreningen, Ulrika Signal - Malmö Stad, Ola Nylander - Chalmers CBA

20200923 - Helena Westholm presenterar sin bok De byggde gemenskap,
om 10 svenska Bygg och bogemenskaper.

20200917 - Installationsföreläsning, adjungerad professur, av Hilda Esping Nordblom

20200915 - Applied Research in the Marketplace: Architectural Design Research.

20200320 - Helena Westholm presenterade sin bok "De byggde gemenskap" på Kapsylen, Stockholm

20200204 - Bostadsdag på FormDesignCenter med temat Hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet

20200226 - Bokrelease på Vi byggda gemenskap med författaren Helena Westholm

200226 - Bokrelease, De byggde gemenskap

190919-20 - Konferens, Socialt byggande och modernt självbyggeri

190606 - Workshop, Hur planerar vi framtidens cirkulära kök?

190522 - Seminarium, Bostaden - En välfärdsfråga?

190509-09 - Seminarium, Architectural anthropology of urban space and everyday life

190509 - Boksläpp, 'Rita bostäder', en bok om bostadsarkitektur och kvalitet som CBA gjort tillsammans med KUB arkitekter. Rita bostäder är tänkt som inspiration för allt ifrån arkitektstudenter och praktiserande arkitekter till byggherrar och andra intresserade.

190410 - Föreläsning, Dags för bostadspolitik: Detta borde partierna kunna komma överens om, Professor Hans Lind

190403 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, Göteborgs Fastighetskontor
190327 - Föreläsning,  Egnahemsfabriken - att gå från idé till verklighet, Arkitekt Tinna Harling

181205 - Föreläsning, Bostadsbyggandet i Göteborg, Lukas Jonsson, analytiker Fastighetskontoret och Kaj Granath, forskare CBA

181205 - CBA kurs, Detaljens betydelse, vernissage

181128 - Föreläsning, Barnfamiljer i bostadskrisens skugga - varför har inte alla barn i Sverige rätt till ett hem?, Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

181121 - Föreläsning, Den öppna planlösningens bostad - Öppen eller stängd?, Maja Willén, Konstvetenskap, Stockholm

181121 - CBA Kurs, Bostadsskola, Stockholm

181114- Föreläsning, Bostadsarkitektur och stadsbyggnad, Mats Egelius, White arkitekter

181114 - CBA Kurs, Bostadsskola, Göteborg

181107 - Föreläsning, Inifrån och ut, Ludmilla Larsson, Brunnberg&Forshed arkitektkontor

181009 - Föreläsning, Bostadens utveckling och kvalitet, Ola Nylander, föreläsning på BHT, Fysisk planering, Karlskrona

 

181009 - Föreläsning, Om Centrum för boendets arkitektur, Ola Nylander, föreläsning på Boverket, Karlskrona


181002 - Föreläsning, Bostadens arkitektur, Ola Nylander, föreläsning för Sveriges Arkitekter, Västmanland, Västerås


180927 - Frukostseminarium "Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitet", Framtiden och CBA, Ola Nylander, Gunnar Persson, Kaj Granath

Publicerad: må 19 okt 2020.