Samhälle och näringsliv

Pågående samarbeten med näringslivet

 

En av CBAs tre huvuduppgifter är att agera som plattform för samverkan och därmed skapa förutsättningar för ökad kunskapsbildning inom boende och bostad. Genom CBA kan medlemsföretagen vara med i en processer där kunskap utvecklas genom forskning, utredningar, studieresor, föreläsningar och seminarier. CBA levererar kunnande till medlemsföretagen,
 vilket är det främsta motivet för medlemskap i CBA. Samtidigt är CBA den mötesplatsen där medlemsföretagen kan mötas för kunskapsutveckling.  Företag kan samverka med CBA genom att bli medlemsföretag. Det finns tre olika former av medlemskap. Stödjande partners, Huvudpartners och Huvud- och forskningspartners.


Mer info


Forskningspartners                               

HSB

Hyresgästföreningen

Framtiden

Riksbyggen


Liljewalls arkitekter, genom adjungering

Sweco arkitekter, genom adjungering

White arkitekter, genom adjungering


Huvudpartners

KUB arkitekter

Semrén & Månsson

Strategisk Arkitektur

Brunnberg&Forshed arkitektkontor

Vätterhem

Fastighetskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stockholmshem

JM AB

Fredblads

Norconsult

Tengboms

Älvstranden

Krook&Tjäder arkitekter


 

Stödjande partners                   

Länsstyrelsen

Abako

Erseus

Bengt Dahlgren

Viskaforshem

Bo-Institutet

Dreem arkitekter

QPG

Tinna Harling arkitekter

Falkenbergs bostadsbolag

BoVieran

Radar

Ettelva

BSK

Kanozi

Klara arkitekter

Malmström&Edström

Publicerad: on 07 jun 2017. Ändrad: sö 07 apr 2019