Ett forskningscentrum för konstruktion av vindkraftverk

Sverige har en tydlig målsättning att ha 100% förnybar elproduktion till år 2040. År 2030 är planerna att 18 TWh ny förnyelsebar elproduktion skall vara i drift. Den samlade bedömningen är att det behöver byggas vindkraftverk som producerar minst 60 TWh vindkraftsel under de närmaste 20 åren.​
 
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrums vision är att vindkraftverk i Sverige har hög tillförlitlighet och kostnadseffektiv drift för att främja industrin och vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Målsättningen är att forskningen ska leda till en ökad livslängd hos vindkraftverken med hjälp av bättre lastprediktering, optimal drift samt förebyggande underhåll och kostnadseffektiv elsystemintegration.
 
I första etappen av SWPTC byggdes kunskapen om vindkraftverket upp inom de medverkande akademiska parterna, från expertkunskap inom sina respektive ämnen till att applicera dem på vindkraft. Detta kunde sedan vidareutvecklas i etapp 2 där forskningen fördjupades, men även kopplades ihop mellan expertområdena. Den här utvecklingen är tänkt att fortsätta i den tredje etappen där fler ämnesövergripande projekt planeras. 
 
Målet med Centrumets fortsatta verksamhet är att fördjupa komponent- och systemkunskapen kring hela vindkraftverk samt tillhörande system för att möjliggöra:
  • Forskning av högsta klass i syfte att resultera i optimala vindkraftverk och delsystem samt att minska drifts- och underhållskostnaderna.
  • Svensk utveckling och produktion av komponenter och delsystem.
Forskningscentrumets mer specifika målsättning är att verksamheten ska leda mot:
  • En ökad livslängd med hjälp av bättre lastprediktering, optimal drift samt förebyggande underhåll.
  • Utveckla elkrafttekniken inom vindkraftverket för att erhålla en kostnadseffektiv elsystemintegration och elproduktion.
  • Utveckling av underhållsmetoder, inklusive feldetektering, utgående från driftsdata i samverkan med konstruktionsdata.
  • Driftsäkra vindkraftverk med hög tillgänglighet i kallt klimat, skog och till havs. 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 jan 2019.