Ett forskningscentrum för konstruktion av vindkraftverk

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har varit omfattande de senaste åren och utvecklingen förväntas fortsätta. Detta innebär ett starkt behov av kompetens och personal. För att fortsätta att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer med god kunskap om ämnet, drivs Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vidare i en andra etapp.

Syftet med SWPTC är att fortsätta stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och att utbilda nya generationer av ingenjörer med god kunskap om ämnet. Under de fyra år i etapp 1 har en gedigen grundkompetens inom flera relevanta teknikområden skapats, huvudsakligen hos Chalmers tekniska högskola men också hos Luleå tekniska universitet, Swerea samt hos de industriföretag som medverkar i Centrumet. Under etapp 2 ska den uppbyggda grundkompetensen vidareutvecklas och ökas till specialkunskap inom vindkraftsteknik.
Målet med Centrumets fortsatta verksamhet är att bygga upp komponent- och systemkunskap kring hela vindkraftverk samt tillhörande system för att möjliggöra:
·       Svensk utveckling och produktion av komponenter och delsystem.
·       Forskning av högsta klass i syfte att resultera i optimala vindkraftverk och delsystem.
·       En väl etablerad forskning för att bestämma kvarvarande livslängd på ett kraftverk.
 
Forskningscentrumets mer specifika målsättning är att verksamheten ska leda till förbättringar i förhållande till ett typvindkraftverk. Centrumet har beslutat att utgå ifrån NREL:s turbin: 5 MW vindkraftverk med 126 meters rotordiameter och med en tornhöjd på 90 meter. I förhållande till detta typvindkraftverk ska forskningen leda mot:
·       Att nya material används i bladkonstruktionen som kan ge en viktreduktion också på andra komponenter
·       En ökad livslängd med 50 % till cirka 30 år på grund av bättre lastprediktering, lägre konstruktionsvikter samt förebyggande underhåll.
·       Utveckla elkrafttekniken inom vindenergi så att en kostnadseffektiv elproduktion kan utvecklas.
·       Produktionsökning upp mot 10% hos vindkraftverk i kallt klimat.

Publicerad: fr 04 sep 2015. Ändrad: ti 02 feb 2016