Kontakt

 Föreståndare:
Bitr. professor Ola Carlson

Chalmers tekniska högskola
Instutionen för energi och miljö
Avdelningen för Elteknik
412 96 Göteborg

Telefon: 031-772 16 37
E-post: ola.carlson@chalmers.se

 

 

 Vindkraftskoordinator:
Sara Fogelström

Chalmers tekniska högskola
Instutionen för energi och miljö
Avdelningen för Elteknik
412 96 Göteborg
 
Telefon: 031-772 16 62
E-post: sara.fogelstrom@chalmers.se
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 Publicerad: fr 19 sep 2014. Ändrad: må 01 feb 2016