Forskning

​I Sverige bedrivs forskning för vindkraft i huvudsak inom tre områden. Ett bedrivs inom Vindforsk vars forskning huvudsakligen riktar sig mot att etablera och driva vindkraftverk samt elnätsfrågor. Det andra täcks av Vindval som studerar konsekvenserna av vindkraftsproduktion ur ett mänskligt och naturbevarande perspektiv. SWPTC fokuserar på forskning inom tekniken för konstruktion och tillverkning av vindkraftverk.
 
Forskningen bedrivs inom sex temagrupper som speglar konstruktion och drift av vindkraftverk. Dessa är:

Publicerad: fr 19 sep 2014. Ändrad: ti 15 mar 2016