Forskning

Forskningen inom SWPTC inriktar sig först och främst på det enskilda vindkraftverket, då det är av största vikt att först förstå hur dess enskilda delar samverkar för att bli en optimal omvandlare av vindenergi till elektrisk energi. Dagens syn på att en grupp av vindkraftverk är att jämställa med en elproduktionsanläggning visar på vikten av att ha god kunskap om interaktionen mellan vindkraftverk i en vindkraftspark och hur dessa styrs och kopplas samman på bästa sätt för maximal elproduktion och bästa livslängd. Forskningen kommer att fokusera på större vindkraftverk och parker för placering i skogs- fjäll- och havsmiljö.
 
SWPTC har identifierat ett antal forskningsområden som är viktiga för vindkraftens forskningsutveckling. Projekten i etapp 3 kommer att behandla dessa, utgående från programrådets rekommendationer. Forskningsområdena är Bärande struktur, Elektrisk drivlina och likströmsnät, Livslängd och underhåll, Avisning och isdetektion, Skog/komplex terräng och reglering samt Nättjänster från vindkraftverk.
 
För att utveckla forskningsområdena samt lösa olika problem inom dessa krävs djupkunskaper inom olika expertområden.​ Dessa är Elkraftteknik, Strömningslära, Reglerteknik, Dynamik, Konstruktionsteknik, Materialteknik och Numerisk analys & Optimering. Ännu viktigare är att ett vindkraftverk är en väl sammansvetsad teknisk konstruktion som kräver att experterna samverkar och har god förståelse för hela vindkraftverket för att erhålla en optimal drift och kostnadseffektiv elproduktion.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 apr 2019.