Ansöka om projektfinansiering från SWPTC

SWPTC har påbörjat en tredje etapp och du kan ansöka projektfinansiering för forskningsprojekt från Centrumet.

Vem kan ansöka om finansiering?
Våra ansökningar är öppna för högskolor, universitet och forskningsinstitut och i viss mån även företag. För att kunna ansöka måste man vara medlem i Centrumet. Det är öppet att gå med i SWPTC och vi ser gärna fler medlemmar.
 
Vilka typer av projekt finansierar vi?
Projekt som utförs inom SWPTC ska vara inom följande forskningsområden:

 • Bärande struktur
 • Elektrisk drivlina och likströmsnät
 • Livslängd och underhåll
 • Avisning och isdetektion
 • Skog/komplex terräng och reglering
 • Nättjänster från vindkraftverk

 Läs mer om forskningsområdena i Centrumets programbeskrivning.
 
Projekt som utförs inom SWPTC ska omfatta minst två expertområden. Ambitionen är att skapa större och bredare projekt som kopplar ihop flera ämnesområden. Expertområdena är:

 • Elkraftteknik
 • Strömningslära
 • Reglerteknik
 • Dynamik
 • Konstruktionsteknik
 • Materialteknik
 • Numerisk analys & Optimering

 Läs mer om expertområdena i Centrumets programbeskrivning.
 
Ett projekt inom SWPTC bör sträcka sig över 2-3 år och kan vara ett doktorandprojekt med seniora inslag eller bara ett seniorprojekt.

Så går ansökningsprocessen till
Börja med att skicka in en kortare projektbeskrivning.
Ladda ner mall för projektbeskrivning.

Projektbeskrivningen tas upp på nästkommande programrådsmöte. Om projektförslaget anses vara av intresse kommer programrådet att begära in en fullständig projektansökan.

Den fullständiga projektansökan tas upp på nästkommande programrådsmöte. Programrådet utvärderar ansökan enligt SWPTC:s regler och lämnar en rekommendation om vilka projekt som bör beviljas finansiering. Därefter fattar Chalmers rektor det slutliga beslutet om projektet.


Bedömningen på projekten baseras på att det är tre olika intressesfärer/parter som gemensamt bidrar till att forskningsinsatserna inom SWPTC: Energimyndigheten, akademiska parter och medverkande företag. Projekten bedöms utifrån nationellt, akademiskt och industriellt perspektiv samt hur väl projektet uppfyller SWPTC:s mål.
Ladda ner den fullständiga beskrivningen av bedömningen.

Så finansieras projekten
För att få finansiering från SWPTC krävs motfinansiering.

Motfinansiering från akademiska parter
För akademiska parter bestäms storleken på den kontanta motfinansiering utifrån hur mycket projektmedel som beviljats från SWPTC. Den totala summan av akademins kontanta motfinansiering i Centrumet är 4 miljoner.

Exempel: m en akademisk part får 20% av SWPTC:s totala budget så ska parten bidra med 20% av 4 miljoner.

Utöver kontantinsatsen består motfinansieringen också av ett in-kindbidrag. För akademiska parter motsvarar det tre gånger den kontanta insatsen som de går in med.

Motfinansiering från företag
Företag betalar en årlig medlemsavgift istället för en kontantinsats utifrån sin omsättning inom vindkraft:
Omsättning    Kontantinsats
< 200 MSEK          75 kkr
200-500  MSEK    250 kkr
>500 MSEK           400 kkr

Utöver medlemsavgiften består motfinansieringen också att ett in-kindbidrag. För företag motsvarar det tre gånger den kontanta insatsen som de går in med.

Exempel: Om ett företag har en omsättning på 150 MSEK årligen inom vindkraft så är medlemsavgiften 75 kkr per år. In-kindbidraget per år blir då 3*75=225 kkr.

Projektbudget
Ett projekts budget är baserat på motfinansieringen från industrin. Företagen i projektet ska gemensamt stå för 23% av den total kontanta budgeten för projektet. Resterande del kommer från akademin och Energimyndigheten.

Exempel: Om företagen går in med 100 000 kr kontant i ett projekt så bidrar de övriga parterna med 334 783 kr vilket ger en total projektbudget på 434 783 kr. Företagen går också in med 300 000 kr i in-kind i projektet och de akademiska parterna matchar detta med 300 000 kr i in-kind med.

För frågor om ansökningsprocessen, kontakta Sara Fogelström, koordinator för SWPTC.

Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2019.