Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner

I detta projekt studerar vi hur den omgivande terrängen påverkar en vindturbins drift och för att kunna uppskatta återstående livslängd hos turbinkomponenterna. En simuleringsmodell av turbinen är inrättad "från vind till kvarvarande livslängd". Strömningsmekaniska beräkningar används för att bestämma vindfältet som påverkar turbinens svepta yta på dess geografiska plats. Turbin-simuleringsmodeller används för att uppskatta interna krafter i drivlinekomponenter och de kr och en detaljerad växellådemodell används för att uppskatta utmattning och slitage i växellådans komponenter.
​Modellerna används för att utforma så kallade ”digitala tvillingar” som efterliknar enskilda turbins driftshistoria. Målet är att nå ett verktyg som kan beskriva det aktuella tillståndet för varje turbin i en flotta och utvärdera olika beslut, till exempel de-rating, men också för att ta fram en optimal underhållsstrategi.

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.