Frekvensregleringstjänster från vindkraft

​Andelen vindkraft i det svenska elnätet ökar och framtidsscenarier visar på att vindkraften kan blir ett dominant kraftslag redan 2022. En viktig del i elnätets stabilitet är att frekvensen 50 Hz hålls. Idag är det i huvudsak vattenkraftverk som används till nätstabilitet. In framtiden är det viktigt att även vindkraftverk kan användas till att hålla frekvensen konstant. Detta projekt kommer att utveckla, simulera och testa frekvensreglering med vindkraftverk. De standardmetoder för frekvensreglering som används idag kommer att testas i kommersiella vindkraftverk och verken kommer också att medverka på marknaden för stödtjänster. Vidare kommer frekvensregleringstjänsterna att testas och vidareutvecklas vid Chalmers testvindkraftverk. Den tekniska funktionen samt kraven på vindkraftverket för att utföra frekvensreglering i elnätet kommer att verifieras och utvärderas. Detta innefattar att undersöka hur pitchmotorerna och växellådan slits av frekvensregleringen och hur livslängden på dessa komponenter påverkas. Resultaten i projektet kommer också att visa på den ekonomiska potential för vindkraftsägarna som finns genom att medverka i marknaden för stödtjänster.

Sidansvarig Publicerad: to 07 maj 2020.